Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD VOĆAR SVILAJNAC
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07033125
ISIN: RSVOCAE33831
Naziv: AD VOĆAR SVILAJNAC
JMB: 07033125
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 22. 05. 2013.
Preuzeto 5182 akcija po ceni od 300.00 din.
Naziv: AD VOĆAR SVILAJNAC
JMB: 07033125
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 03. 10. 2013.
Preuzeto 509 akcija po ceni od 300.00 din.
Naziv: AD VOĆAR SVILAJNAC
JMB: 07033125
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 25. 06. 2014.
Preuzeto 1255 akcija po ceni od 330.00 din.
Naziv: AD VOĆAR SVILAJNAC
JMB: 07033125
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 25. 02. 2015.
Preuzeto 1247 akcija po ceni od 400.00 din.
Naziv: AD VOĆAR SVILAJNAC
JMB: 07033125
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 13. 09. 2017.
Preuzeto 1110 akcija po ceni od 500.00 din.