Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD UKRAS NOVI PAZAR
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07206755
ISIN: RSUKNPE51259
Naziv: AD UKRAS NOVI PAZAR
JMB: 07206755
Depozitar HoV: HALKBANK A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 30. 03. 2017.
Preuzeto 9206 akcija po ceni od 300.00 din.