Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD NEIMAR NOVI SAD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08041571
ISIN: RSNEMRE98421
Naziv: AD NEIMAR NOVI SAD
JMB: 08041571
Depozitar HoV: SYNERGY CAPITAL AD
Datum sticanja vlasništva: 23. 08. 2007.
Preuzeto 13696 akcija po ceni od 245.00 din.