Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AGROBANAT AD PLANDIŠTE
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08042918
ISIN: RSAGBAE65710
Naziv: AGROBANAT AD PLANDIŠTE
JMB: 08042918
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 08. 12. 2022.
Preuzeto 1650 akcija po ceni od 1,900.00 din.
Naziv: AGROBANAT AD PLANDIŠTE
JMB: 08042918
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 09. 05. 2023.
Preuzeto 1498 akcija po ceni od 1,900.00 din.