Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD NIKOLINCI
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08047553
ISIN: RSNIKOE36407
Naziv: AD NIKOLINCI
JMB: 08047553
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 05. 11. 2007.
Preuzeto 1260 akcija po ceni od 200.00 din.
Naziv: AD NIKOLINCI
JMB: 08047553
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 21. 10. 2008.
Preuzeto 622 akcija po ceni od 400.00 din.
Naziv: AD NIKOLINCI
JMB: 08047553
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 29. 12. 2010.
Preuzeto 8 akcija po ceni od 600.00 din.