Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AIK BAČKA TOPOLA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08056005
ISIN: RSAKBTE19065
Naziv: AIK BAČKA TOPOLA
JMB: 08056005
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 22. 07. 2005.
Preuzeto 917 akcija po ceni od 8,500.00 din.