Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AGROS AD OPOVO
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08120544
ISIN: RSOPOVE28818
Naziv: AGROS AD OPOVO
JMB: 08120544
Depozitar HoV: MEDIOLANUM INVEST AD
Datum sticanja vlasništva: 10. 04. 2008.
Preuzeto 14716 akcija po ceni od 1,000.00 din.