Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: UTVA MILAN PREMASUNAC A.D.
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08247978
ISIN: RSUTMPE54843
Naziv: A.D.UTVA
JMB: 08247978
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 30. 05. 2006.
Preuzeto 3239 akcija po ceni od 700.00 din.
Naziv: A.D.UTVA
JMB: 08247978
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 18. 09. 2006.
Preuzeto 606 akcija po ceni od 700.00 din.
Naziv: UTVA MILAN PREMASUNAC A.D.
JMB: 08247978
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 03. 03. 2011.
Preuzeto 2104 akcija po ceni od 3,800.00 din.