Pregled neuspelih uslovnih ponuda za preuzimanje akcija
(na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: BAS A.D. BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07037929
ISIN: RSBASBE19264
Naziv: PROINVESTMENTS A.D.
JMB: 20298928
Depozitar HoV: AC HOLDING DOO BEOGRAD
Datum otvaranja: 18. 01. 2011.
Datum zatvaranja: 07. 02. 2011.
Naziv: KRUNA KOMERC D.O.O.
JMB: 07740760
Depozitar HoV: GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC
Datum otvaranja: 18. 01. 2011.
Datum zatvaranja: 07. 02. 2011.