Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: SRPSKA FAB.ZA RECIKLAŽU AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17471376
ISIN: RSSTALE19075
Naziv: BA GLASS I - SERVICOS DE GESTA
JMB: 506586057
Depozitar HoV: WISE BROKER
Datum otvaranja: 07. mar 2017.
Datum zatvaranja: 27. mar 2017.


Naziv izdavaoca: STAKLOREKLAM AD LUČANI
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07246358
ISIN: RSSTAKE48928
Naziv: VASILIĆ MIRKO
JMB: 1911955783715
Depozitar HoV: HALKBANK A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 07. mar 2017.
Datum zatvaranja: 27. mar 2017.