Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07031637
ISIN: RSIOBGE50013
Naziv: BEOGRADSKA OBUĆA UNO DOO
JMB: 20615940
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum otvaranja: 13. jun 2017.
Datum zatvaranja: 03. jul 2017.


Naziv izdavaoca: PUTEVI A.D. ČAČAK
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17041975
ISIN: RSPUTEE11170
Naziv: STRABAG AG
JMB: FN 61689W
Depozitar HoV: RAIFFEISEN BANKA AD
Datum otvaranja: 12. jun 2017.
Datum zatvaranja: 03. jul 2017.