Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: LUKOIL SRBIJA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07524951
ISIN: RSLOBPE26117
Naziv: LUKOIL EUROPE HOLDINGS BV
JMB: 33301733
Depozitar HoV: ILIRIKA INVESTMENTS A.D
Datum otvaranja: 06. 03. 2019.
Datum zatvaranja: 26. 03. 2019.


Naziv izdavaoca: SACEN AD NOVI SAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08080992
ISIN: RSSACEE62274
Naziv: AMS OSIGURANJE A.D.O.
JMB: 17176471
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 06. 03. 2019.
Datum zatvaranja: 26. 03. 2019.


Naziv izdavaoca: SOJAPROTEIN A.D. BEČEJ
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08114072
ISIN: RSSOJAE21837
Naziv: VICTORIA GROUP AD BEOGRAD
JMB: 17364723
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 06. 03. 2019.
Datum zatvaranja: 26. 03. 2019.