Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: ENERGOPROJEKT GARANT A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07812728
ISIN: RSENGRE89752
Naziv: SAVA RE D.D.
JMB: 5063825000
Depozitar HoV: SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA
Datum otvaranja: 30. 04. 2018.
Datum zatvaranja: 21. 05. 2018.


Naziv izdavaoca: GP RAD-LABUD AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07223463
ISIN: RSRADLE74233
Naziv: DOO LABUD PLUS PRIJEPOLJEDOO L
JMB: 21108561
Depozitar HoV: VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
Datum otvaranja: 14. 05. 2018.
Datum zatvaranja: 04. 06. 2018.


Naziv izdavaoca: ZMAJ A.D. SMEDEREVO
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07163916
ISIN: RSZMSME04010
Naziv: PORD D.O.O. BEOGRAD
JMB: 07525931
Depozitar HoV: DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 12. 05. 2018.
Datum zatvaranja: 01. 06. 2018.