Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD HUP EVROPA SURDULICA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07259875
ISIN: RSEVROE55149
Naziv: ALI ABDULLA MS AL-MACKI
JMB: 01203893
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 25. apr 2017.
Datum zatvaranja: 15. maj 2017.


Naziv izdavaoca: HOTEL PRAG A.D. BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 06932517
ISIN: RSPRAGE29660
Naziv: KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD
JMB: 21246719
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum otvaranja: 12. apr 2017.
Datum zatvaranja: 03. maj 2017.