Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 229.913.235.00 52 18.42
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 139.553.251.00 207 11.18
3. MOBI BANKA AD (17138669) 123.135.584.00 46 9.87
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 116.421.804.00 143 9.33
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 111.693.243.00 340 8.95
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 87.402.017.00 95 7.00
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 76.879.389.00 542 6.16
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 65.073.232.00 291 5.21
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 59.795.325.00 529 4.79
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 46.442.286.00 108 3.72

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 241.547.258.00 163 19.35
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 217.085.809.00 535 17.39
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 205.399.816.00 411 16.46
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 104.001.125.00 36 8.33
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 86.192.500.00 515 6.91
6. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 82.765.000.00 2 6.63
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 69.326.312.00 252 5.55
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 64.509.136.00 199 5.17
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.598.380.00 285 2.93
10. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 16.764.463.00 106 1.34


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 115.513.860.00 34 44.92
2. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 70.862.220.00 49 27.56
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 39.755.562.00 460 15.46
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 25.700.560.00 86 9.99
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.968.320.00 21 0.77
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.192.608.00 2 0.46
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 1.153.000.00 3 0.45
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 584.220.00 21 0.23
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 412.800.00 5 0.16
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.500.00 2 0.00
11. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.870.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 176.637.450.00 2 68.69
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 23.719.080.00 289 9.22
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 13.661.505.00 30 5.31
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.435.335.00 43 3.28
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.361.685.00 23 2.47
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.668.853.00 76 2.20
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.711.316.00 31 1.44
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 3.069.704.00 12 1.19
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.296.602.00 30 0.89
10. MOBI BANKA AD (17138669) 2.087.918.00 5 0.81


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 62.941.740.73 289 48.66
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 45.119.300.00 393 34.88
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.366.500.00 213 8.01
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.269.140.22 1 5.62
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.614.000.00 90 1.25
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 685.300.00 14 0.53
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 680.000.00 3 0.53
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 495.837.00 3 0.38
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 185.503.00 1 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 45.980.664.73 1 35.55
2. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 16.084.406.00 271 12.43
3. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 13.963.100.00 100 10.79
4. AC HOLDING DOO BEOGRAD (17402714) 11.020.950.00 95 8.52
5. FIDELITY BROKER AD (08737606) 10.357.000.00 207 8.01
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 8.337.200.00 107 6.45
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.269.140.22 1 5.62
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.743.830.00 39 2.89
9. ALCO BROKER AD BEOGRAD (17107224) 2.933.600.00 30 2.27
10. Vojvodjanska banka broker (78074313) 2.515.600.00 5 1.94


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.668.735.58 6 61.77
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 362.086.68 53 8.38
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 257.141.39 7 5.95
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 245.043.17 69 5.67
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 198.894.72 76 4.60
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 187.180.86 48 4.33
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 152.314.26 75 3.53
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 112.818.40 44 2.61
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.187.40 14 0.84
10. MOBI BANKA AD (17138669) 34.400.37 26 0.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.044.403.94 52 70.46
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 278.478.25 6 6.45
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 274.893.53 50 6.36
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 254.154.92 78 5.88
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 117.309.29 61 2.72
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 102.088.98 21 2.36
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 70.348.03 81 1.63
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.687.49 8 1.29
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 30.950.89 28 0.72
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 25.963.16 21 0.60


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.353.672.32 512 48.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.715.750.00 2 35.52
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 616.914.53 7 12.77
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 88.135.00 28 1.82
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.131.40 37 1.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.353.672.32 512 48.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.715.750.00 2 35.52
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 616.914.53 7 12.77
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 88.135.00 28 1.82
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.131.40 37 1.16


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 43.000.000.000.00 6 24.28
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 27.000.000.000.00 4 15.24
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.700.000.000.00 8 12.82
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.700.000.000.00 8 8.30
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.550.000.000.00 7 7.08
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 9.600.000.000.00 3 5.42
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.800.000.000.00 6 3.84
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 6.750.000.000.00 7 3.81
9. MOBI BANKA AD (17138669) 5.400.000.000.00 8 3.05
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.500.000.000.00 4 2.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 177.135.000.000.00 130 100.00