Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 312.081.339.00 392 20.23
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 301.980.161.00 334 19.57
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 191.696.861.00 2122 12.43
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 102.999.860.00 871 6.68
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 99.981.827.00 482 6.48
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 85.119.405.00 380 5.52
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 80.044.638.00 313 5.19
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 79.976.406.00 652 5.18
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 49.991.999.00 134 3.24
10. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 40.079.394.00 177 2.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 503.417.159.00 551 32.63
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 182.507.231.00 1652 11.83
3. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 140.154.813.00 145 9.08
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 116.418.547.00 919 7.55
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 99.484.817.00 608 6.45
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.554.544.00 593 4.57
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 62.169.653.00 381 4.03
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 41.119.334.00 213 2.67
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 40.651.633.00 157 2.63
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 35.129.521.00 206 2.28


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.739.912.00 47 59.63
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.026.400.00 25 24.38
3. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.452.320.00 14 9.92
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 584.500.00 11 2.36
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 572.064.00 10 2.31
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 343.200.00 3 1.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.920.564.00 29 40.13
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.803.200.00 2 23.48
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.462.876.00 14 9.96
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.379.036.00 17 9.62
5. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 1.984.056.00 7 8.03
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 391.608.00 2 1.58
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 348.200.00 3 1.41
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 327.656.00 5 1.33
9. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 196.800.00 12 0.80
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 186.572.00 3 0.75


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 102.390.503.93 1 49.25
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 33.731.478.00 287 16.23
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.914.118.26 20 15.35
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.918.468.00 199 8.14
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 15.123.800.00 173 7.28
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.447.903.84 34 1.66
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.474.314.00 85 1.19
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.218.350.00 1 0.59
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 487.010.00 41 0.23
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 174.300.00 1 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 111.043.323.93 157 53.42
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 31.004.960.10 6 14.91
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 28.251.819.97 198 13.59
4. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 12.070.933.00 8 5.81
5. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 5.240.000.00 1 2.52
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 3.391.916.00 48 1.63
7. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 2.949.994.00 154 1.42
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.807.471.53 94 1.35
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.410.888.38 31 1.16
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.349.911.00 33 0.65


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 997.973.80 205 30.66
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 931.279.98 99 28.61
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 362.323.15 50 11.13
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 282.257.59 111 8.67
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 222.135.92 132 6.82
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 197.532.49 16 6.07
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 71.248.05 39 2.19
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 62.320.55 56 1.91
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 59.801.84 38 1.84
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 30.533.00 15 0.94

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.030.455.58 20 31.66
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 480.997.68 139 14.78
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 367.336.36 49 11.28
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 215.856.97 115 6.63
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 205.160.38 5 6.30
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 200.582.60 52 6.16
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 171.141.15 98 5.26
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 130.737.55 9 4.02
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 107.851.13 71 3.31
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 98.212.99 53 3.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.620.087.93 10 69.42
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.201.516.84 309 20.93
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.202.931.44 19 7.86
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 151.290.00 5 0.99
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 67.459.38 44 0.44
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.195.86 17 0.19
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.129.01 12 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.763.247.93 15 70.36
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.237.047.29 333 21.16
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.049.370.00 2 6.86
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 151.290.00 5 0.99
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 67.459.38 44 0.44
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.195.86 17 0.19


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.760.575.599.24 26 18.11
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.286.741.242.72 31 15.83
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.339.713.418.58 16 11.27
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.333.624.580.36 9 11.24
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.263.498.533.52 8 6.08
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.259.936.016.48 6 6.07
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 779.126.674.44 14 3.75
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 762.583.600.00 3 3.67
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 724.180.754.52 5 3.49
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 696.714.177.84 5 3.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 20.765.977.000.00 167 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 80.500.000.000.00 9 24.24
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 70.500.000.000.00 9 21.23
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.300.000.000.00 9 9.73
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.000.000.000.00 9 6.62
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 18.700.000.000.00 6 5.63
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.600.000.000.00 9 5.30
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.400.000.000.00 6 4.34
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.000.000.000.00 9 3.01
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.100.000.000.00 9 2.74
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 8.500.000.000.00 9 2.56

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 332.115.000.000.00 206 100.00