Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.324.340.206.00 272 45.30
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 498.681.263.00 364 17.06
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 394.095.742.00 625 13.48
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 210.619.154.00 1769 7.20
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 71.434.587.00 259 2.44
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.102.656.00 452 2.40
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 55.967.748.00 113 1.91
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 51.605.326.00 193 1.77
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 49.740.923.00 218 1.70
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 40.818.031.00 57 1.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.425.144.647.00 94 48.75
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 363.496.068.00 613 12.43
3. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 198.678.089.00 129 6.80
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 168.705.124.00 1523 5.77
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 148.855.347.00 537 5.09
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 137.825.586.00 333 4.71
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.136.715.00 523 2.67
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 70.851.339.00 49 2.42
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 63.256.355.00 242 2.16
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 45.537.460.00 41 1.56


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 109.469.568.00 61 53.49
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 34.272.536.72 205 16.75
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 19.040.490.00 301 9.30
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 16.234.885.00 148 7.93
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.683.030.00 50 4.73
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 7.654.000.00 151 3.74
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.817.800.00 31 3.33
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 720.200.00 3 0.35
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 524.400.00 2 0.26
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 226.200.00 7 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 65.542.437.49 497 32.03
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 47.651.820.00 2 23.29
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.553.291.55 128 12.49
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.791.780.00 5 10.65
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.018.160.00 6 5.38
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.690.150.00 126 3.27
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.343.569.20 45 2.61
8. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 2.731.800.00 1 1.33
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.507.036.00 30 1.23
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.257.800.00 4 1.10


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 229.989.664.00 1293 82.06
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 25.123.288.97 65 8.96
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.828.525.00 5 5.65
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.607.480.00 7 1.29
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.938.800.00 4 1.05
6. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 1.398.720.00 1 0.50
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 493.506.00 3 0.18
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 467.051.00 6 0.17
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 425.430.00 2 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 165.141.440.00 1195 58.92
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.472.055.89 2 6.23
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 17.291.941.00 3 6.17
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.292.833.00 8 4.74
5. INTERCITY BROKER AD (17421506) 11.529.692.00 47 4.11
6. FIMA INTERNATIONAL A.D. (17542001) 10.988.451.00 4 3.92
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.319.823.66 49 2.61
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.993.890.00 2 2.50
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 5.052.150.00 2 1.80
10. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 4.644.603.00 4 1.66


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 572.673.34 9 28.43
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 369.502.38 139 18.35
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 357.963.31 68 17.77
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 336.759.15 266 16.72
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 132.546.48 60 6.58
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 92.476.33 61 4.59
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 80.921.03 22 4.02
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 27.633.43 3 1.37
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 21.378.89 11 1.06
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 11.854.79 5 0.59

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 721.787.48 21 35.84
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 253.284.05 99 12.58
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 202.523.25 53 10.06
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 193.892.71 96 9.63
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 117.999.75 8 5.86
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 109.103.90 73 5.42
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 84.714.82 51 4.21
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 79.158.95 60 3.93
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 55.826.07 34 2.77
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 34.941.82 35 1.73


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.648.810.49 4 44.60
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.285.926.38 350 38.49
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 589.306.11 23 9.92
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 228.940.00 8 3.85
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.528.82 41 2.52
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 36.696.65 24 0.62

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.648.810.49 4 44.60
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.298.223.74 357 38.70
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 557.175.00 1 9.38
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 228.940.00 8 3.85
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 149.528.82 41 2.52
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 38.148.14 27 0.64
7. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 18.382.26 12 0.31


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.087.112.276.52 31 16.29
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.243.644.462.19 24 11.84
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.727.929.127.15 11 9.12
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.278.139.118.91 6 6.75
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.232.866.680.00 6 6.51
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.107.370.844.31 9 5.84
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.025.334.732.24 5 5.41
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.023.753.864.03 13 5.40
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 712.761.315.28 5 3.76
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 648.966.074.10 3 3.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.946.447.000.00 177 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 76.500.000.000.00 8 22.33
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 71.000.000.000.00 8 20.72
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.500.000.000.00 8 9.19
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 25.500.000.000.00 8 7.44
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 19.200.000.000.00 8 5.60
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 17.000.000.000.00 7 4.96
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.300.000.000.00 8 4.76
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 15.600.000.000.00 8 4.55
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.600.000.000.00 8 2.80
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 8.300.000.000.00 8 2.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 342.611.000.000.00 201 100.00