Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 929.876.554.00 157 43.07
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 279.806.638.00 309 12.96
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 187.859.931.00 663 8.70
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 160.614.034.00 309 7.44
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 122.068.235.00 113 5.65
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 100.498.521.00 635 4.65
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 88.358.130.00 45 4.09
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 44.404.383.00 50 2.06
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 43.831.903.00 102 2.03
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 31.501.613.00 163 1.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 947.626.472.00 64 43.89
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 209.004.262.00 604 9.68
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 150.118.123.00 470 6.95
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 101.912.124.00 319 4.72
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 100.513.741.00 483 4.66
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 99.272.492.00 112 4.60
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 95.228.612.00 466 4.41
8. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 83.833.707.00 32 3.88
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 82.212.913.00 65 3.81
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 54.893.773.00 517 2.54


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 46.865.000.00 339 60.98
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.272.000.00 7 17.27
3. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 6.966.000.00 12 9.06
4. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 3.095.105.00 15 4.03
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.916.837.00 25 3.80
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.620.000.00 3 2.11
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.246.882.00 61 1.62
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 865.970.00 9 1.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.942.040.00 127 28.55
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.988.198.00 5 24.71
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.100.546.00 159 9.24
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 6.540.000.00 1 8.51
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.489.000.00 14 7.14
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.060.375.00 16 6.58
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.711.218.00 81 4.83
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.250.000.00 8 4.23
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.323.400.00 3 1.72
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 643.490.00 9 0.84


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 37.906.331.698.07 72 99.85
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 13.367.600.00 251 0.04
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.430.755.00 1 0.03
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.718.926.00 150 0.03
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.408.165.40 26 0.02
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.639.427.00 13 0.01
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.598.004.00 377 0.01
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.107.245.00 9 0.01
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 406.620.00 48 0.00
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 145.000.00 11 0.00
11. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.240.736.00 6 0.00
12. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.482.570.00 8 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 37.887.680.000.21 1 99.80
2. HYPO ALPE-ADRIA-SECURITIES AD (17560964) 11.025.520.00 210 0.03
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.161.185.36 1 0.03
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.948.168.00 147 0.03
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.384.659.00 2 0.03
6. JV FIRST CONSULTING TEAM DOO (08739951) 6.377.140.00 61 0.02
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.171.368.00 13 0.02
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.502.328.00 2 0.01
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.249.645.40 20 0.01
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 5.420.853.00 29 0.01


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.040.005.74 5 17.22
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 876.039.92 97 14.50
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 792.860.20 79 13.13
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 765.754.87 43 12.68
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 704.722.38 5 11.67
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 625.489.95 33 10.36
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 338.421.66 115 5.60
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 327.590.15 115 5.42
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 196.001.94 52 3.25
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 144.275.32 54 2.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.248.217.92 207 37.22
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.899.421.32 35 31.45
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 367.232.19 17 6.08
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 220.644.30 42 3.65
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 183.260.71 69 3.03
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 166.968.90 8 2.76
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 146.878.42 41 2.43
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 140.492.03 62 2.33
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 131.512.34 19 2.18
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 106.351.01 34 1.76


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.701.057.27 19 49.59
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.254.314.22 511 34.33
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.115.654.19 8 11.77
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 370.424.83 1 3.91
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.819.88 19 0.29
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 9.915.49 16 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.794.792.10 19 50.58
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.266.468.41 517 34.46
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.380.190.00 3 14.56
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.819.88 19 0.29
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 9.915.49 16 0.10


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 935.122.842.88 20 31.99
2. HYPO ALPE-ADRIA-SECURITIES AD (17560964) 721.023.300.00 2 24.67
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 336.380.284.42 3 11.51
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 287.988.600.00 1 9.85
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 183.709.542.72 10 6.29
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 126.139.708.00 4 4.32
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 109.989.506.88 2 3.76
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 96.428.182.90 3 3.30
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 49.822.027.80 1 1.70
10. TRŽIŠTE NOVCA AD BEOGRAD (07458975) 45.118.214.00 1 1.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.922.935.531.32 57 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 43.000.000.000.00 8 34.38
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.500.000.000.00 8 10.79
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.700.000.000.00 8 10.16
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.750.000.000.00 8 5.40
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.700.000.000.00 2 5.36
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 6.400.000.000.00 5 5.12
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.600.000.000.00 6 4.48
8. MOBI BANKA AD (17138669) 5.050.000.000.00 8 4.04
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.680.000.000.00 8 2.94
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 3.600.000.000.00 8 2.88

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 125.060.000.000.00 124 100.00