Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 258.981.495.00 286 21.52
2. MOBI BANKA AD (17138669) 172.504.283.00 147 14.34
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 100.027.293.00 723 8.31
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 99.506.936.00 196 8.27
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 97.847.373.00 379 8.13
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.605.387.00 791 7.28
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 74.772.356.00 115 6.21
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 65.049.940.00 176 5.41
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 43.129.684.00 85 3.58
10. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 31.358.057.00 30 2.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 511.927.530.00 520 42.55
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 123.659.190.00 520 10.28
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 118.099.953.00 748 9.82
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 96.449.043.00 769 8.02
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 81.498.443.00 358 6.77
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 36.312.066.00 305 3.02
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.803.169.00 445 2.14
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 22.951.759.00 145 1.91
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 21.714.066.00 128 1.80
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 18.065.419.00 252 1.50


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 27.117.294.00 38 50.50
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.285.000.00 19 21.02
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.512.400.00 54 12.13
4. MOBI BANKA AD (17138669) 6.063.696.00 17 11.29
5. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.881.815.00 8 3.50
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 619.040.00 14 1.15
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 142.500.00 7 0.27
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 74.798.00 4 0.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 11.432.792.00 1 21.29
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.480.000.00 1 19.52
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.294.230.00 45 11.72
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.764.522.00 3 10.74
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.378.782.00 30 8.15
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.189.797.00 4 5.94
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.808.299.00 2 5.23
8. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 2.445.445.00 10 4.55
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.987.952.00 24 3.70
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.305.673.00 3 2.43


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 85.139.906.25 2 44.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 56.697.363.00 101 29.78
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 33.888.238.22 207 17.80
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.337.300.00 2 5.96
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.344.000.00 17 0.71
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 851.391.20 9 0.45
7. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 415.000.00 9 0.22
8. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 350.000.00 1 0.18
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 122.780.00 3 0.06
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 69.986.00 2 0.04
11. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 84.756.51 2 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 85.135.766.25 1 44.72
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 53.230.183.00 31 27.96
3. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 16.682.400.00 118 8.76
4. TRŽIŠTE NOVCA AD BEOGRAD (07458975) 12.807.200.00 70 6.73
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.332.500.00 1 5.95
6. BROKER POINT A.D. BEOGRAD (17205714) 3.840.520.00 67 2.02
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.666.247.71 17 0.88
8. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 1.629.600.00 19 0.86
9. PB AGROBANKA - broker (77564856) 1.108.800.00 1 0.58
10. Vojvodjanska banka broker (78074313) 543.200.00 3 0.29


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.497.663.36 100 27.33
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 966.672.03 151 17.64
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 906.832.97 147 16.55
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 530.398.99 9 9.68
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 248.262.82 22 4.53
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 227.563.13 67 4.15
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 209.251.53 109 3.82
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 144.588.45 125 2.64
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 142.841.05 35 2.61
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 133.899.37 48 2.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.537.531.61 71 46.30
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 545.517.57 14 9.95
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 395.785.25 76 7.22
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 388.653.88 171 7.09
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 346.452.70 31 6.32
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 291.155.99 26 5.31
7. EUROBANK A.D. (17171178) 266.686.65 115 4.87
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 161.360.55 62 2.94
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 158.787.46 198 2.90
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 80.639.39 52 1.47


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.355.150.97 23 54.60
2. EUROBANK A.D. (17171178) 1.667.030.45 579 38.64
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 120.689.58 13 2.80
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 110.280.20 82 2.56
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 60.691.31 52 1.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.850.136.97 15 42.89
2. EUROBANK A.D. (17171178) 1.687.826.02 591 39.13
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 565.705.31 60 13.11
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 110.280.20 82 2.56
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 99.894.01 1 2.32


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.159.914.500.00 5 51.55
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 903.986.615.78 9 21.57
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 384.176.792.40 3 9.17
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 215.684.262.16 6 5.15
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 191.992.400.00 2 4.58
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 158.393.730.00 3 3.78
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 146.893.385.24 9 3.51
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.005.845.58 14 0.33
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.855.530.70 5 0.28
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.919.924.00 2 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 4.190.224.530.38 59 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 40.500.000.000.00 8 23.28
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 30.700.000.000.00 8 17.65
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.000.000.000.00 8 11.50
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.900.000.000.00 8 7.99
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.000.000.000.00 2 6.32
6. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 10.600.000.000.00 8 6.09
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 9.700.000.000.00 8 5.58
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.500.000.000.00 8 4.31
9. EUROBANK A.D. (17171178) 7.000.000.000.00 4 4.02
10. MOBI BANKA AD (17138669) 5.150.000.000.00 8 2.96

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 173.940.000.000.00 126 100.00