Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 427.043.464.00 1045 25.65
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 276.813.668.00 335 16.63
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 183.352.495.00 1737 11.01
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 138.342.295.00 660 8.31
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 90.406.255.00 279 5.43
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 89.366.488.00 693 5.37
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 65.715.910.00 431 3.95
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 52.937.248.00 100 3.18
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 51.185.845.00 300 3.07
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 36.397.124.00 90 2.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 391.922.031.00 943 23.54
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 209.772.127.00 1831 12.60
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 164.058.702.00 528 9.86
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 162.567.056.00 77 9.77
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 117.528.954.00 474 7.06
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 81.493.328.00 150 4.90
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.039.883.00 548 4.69
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 67.740.242.00 250 4.07
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 47.289.176.00 355 2.84
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 45.646.400.00 339 2.74


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 132.737.015.00 378 74.71
2. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 13.390.000.00 169 7.54
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.731.437.00 111 4.91
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.611.290.00 14 4.85
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.004.700.00 73 4.51
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.948.000.00 15 2.22
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.762.100.00 2 0.99
8. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 485.550.00 1 0.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.376.215.00 189 26.67
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.348.584.00 129 13.14
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.870.327.00 80 10.06
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.474.850.00 22 8.71
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 13.181.985.00 158 7.42
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.850.716.00 12 6.67
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.459.580.00 22 4.76
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.302.920.00 21 4.67
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 5.797.220.00 24 3.26
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 5.150.350.00 8 2.90


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.921.825.40 99 38.32
2. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 15.021.600.00 108 32.12
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.236.000.00 7 15.47
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.873.700.00 6 6.14
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.168.704.87 7 2.50
6. MOBI BANKA AD (17138669) 876.000.00 1 1.87
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 547.081.20 3 1.17
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 517.300.00 5 1.11
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 440.000.00 1 0.94
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 142.915.00 9 0.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 8.518.542.00 13 18.21
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.384.786.40 5 13.65
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.789.760.00 57 12.38
4. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 4.801.850.00 36 10.27
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 3.415.200.00 22 7.30
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.624.400.00 15 5.61
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.571.906.87 18 5.50
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.540.512.00 7 5.43
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.217.970.00 17 4.74
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.129.210.00 4 4.55


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.563.038.16 48 60.74
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.705.995.86 111 22.71
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 687.412.32 139 9.15
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 230.714.58 70 3.07
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 59.087.14 30 0.79
6. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 51.163.64 30 0.68
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 50.463.26 4 0.67
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 44.899.54 20 0.60
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 27.804.38 8 0.37
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 25.454.95 31 0.34

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.357.344.28 6 44.69
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.943.973.53 50 25.88
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 570.957.56 88 7.60
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 476.679.67 20 6.35
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 280.694.41 17 3.74
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 270.820.61 129 3.60
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 228.775.98 48 3.05
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 135.432.67 10 1.80
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 65.640.89 13 0.87
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 56.772.01 53 0.76


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.381.036.83 262 77.13
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 560.252.49 4 18.15
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.009.20 42 2.59
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 33.743.75 22 1.09
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 26.884.56 35 0.87
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.004.53 4 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.403.882.78 273 77.87
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 560.252.49 4 18.15
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.009.20 42 2.59
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 26.884.56 35 0.87
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.902.33 15 0.52


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.935.024.708.52 25 21.34
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.218.143.013.68 15 18.77
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.585.980.022.42 7 12.90
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.975.453.416.20 7 10.70
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.228.281.171.00 10 8.01
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.153.995.523.56 11 7.75
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.358.159.940.00 3 4.88
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 914.913.900.00 2 3.29
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 741.882.826.80 4 2.67
10. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 619.527.273.58 3 2.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 27.807.085.757.04 137 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.000.000.000.00 8 21.79
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.000.000.000.00 8 20.30
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.100.000.000.00 8 9.46
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 13.600.000.000.00 6 6.73
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.500.000.000.00 8 6.69
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.300.000.000.00 8 6.59
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.700.000.000.00 4 6.29
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 9.300.000.000.00 8 4.61
9. MOBI BANKA AD (17138669) 5.800.000.000.00 8 2.87
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 5.400.000.000.00 8 2.67

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 201.940.000.000.00 141 100.00