Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 150.335.271.00 671 17.96
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 120.734.959.00 312 14.42
3. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 102.445.235.00 61 12.24
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 71.388.620.00 388 8.53
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 71.287.913.00 718 8.51
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 44.841.206.00 49 5.36
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 37.330.735.00 133 4.46
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.534.572.00 233 3.65
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 29.977.851.00 169 3.58
10. MOBI BANKA AD (17138669) 29.736.990.00 238 3.55

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 174.117.648.00 642 20.80
2. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 102.077.928.00 39 12.19
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 84.754.196.00 909 10.12
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 79.745.991.00 104 9.53
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 65.997.906.00 344 7.88
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.615.303.00 289 5.69
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 35.009.275.00 148 4.18
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.032.896.00 253 4.07
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 28.817.489.00 59 3.44
10. EUROBANK A.D. (17171178) 24.819.607.00 149 2.96


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 7.972.212.000.00 1 65.89
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.430.516.637.00 811 28.35
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 562.160.223.80 134 4.65
4. MOBI BANKA AD (17138669) 50.610.229.00 76 0.42
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 47.331.900.00 92 0.39
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.684.720.00 104 0.22
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 3.420.291.00 26 0.03
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 2.639.725.00 7 0.02
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 784.596.00 16 0.01
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 799.680.00 26 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.027.723.388.00 11 66.35
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 822.599.133.00 260 6.80
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 562.144.366.52 238 4.65
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 559.250.867.28 35 4.62
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 545.163.674.00 110 4.51
6. EUROBANK A.D. (17171178) 485.492.959.00 154 4.01
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 256.973.922.00 111 2.12
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 216.477.285.00 15 1.79
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 187.775.606.00 7 1.55
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 182.221.467.00 197 1.51


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 84.832.373.73 27 40.89
2. MOBI BANKA AD (17138669) 81.862.693.00 405 39.46
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 10.000.000.00 1 4.82
4. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 8.504.423.46 51 4.10
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 5.206.563.86 9 2.51
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.801.152.06 56 1.83
7. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 3.797.840.00 2 1.83
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.466.941.00 7 1.19
9. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.336.400.00 78 1.13
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.141.611.36 20 1.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 79.988.923.73 3 38.56
2. INTERCITY BROKER AD (17421506) 50.386.197.00 267 24.29
3. KBK CONSULTING DOO BEOGRAD (17195638) 20.211.887.00 77 9.74
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.949.600.22 53 7.69
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.082.700.00 2 4.86
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.786.246.50 21 1.83
7. BROKER POINT A.D. BEOGRAD (17205714) 3.694.500.00 20 1.78
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 3.260.760.00 1 1.57
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.050.042.54 19 1.47
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 1.804.261.00 2 0.87


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.782.344.48 14 48.83
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 846.898.58 110 23.20
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 407.335.50 182 11.16
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 210.094.02 153 5.76
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 122.953.30 105 3.37
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 109.940.08 71 3.01
7. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 76.186.76 54 2.09
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 49.814.09 40 1.36
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.242.03 14 0.39
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 8.341.20 14 0.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.714.496.73 8 46.97
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 524.124.36 44 14.36
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 382.345.54 68 10.48
4. EUROBANK A.D. (17171178) 249.992.07 130 6.85
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 198.363.62 206 5.43
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 140.364.39 53 3.85
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 126.413.68 97 3.46
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 90.846.73 91 2.49
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 77.252.74 13 2.12
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 52.966.04 8 1.45


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 4.760.993.68 540 56.66
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.455.074.98 36 41.12
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 106.088.47 53 1.26
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.390.72 60 0.93
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.674.35 4 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 4.876.711.59 565 58.04
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.327.341.65 8 39.60
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 107.762.82 57 1.28
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.390.72 60 0.93
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 12.015.42 3 0.14


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.550.572.005.07 24 16.20
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.614.351.925.39 8 11.93
3. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 2.611.196.165.28 12 11.91
4. EUROBANK A.D. (17171178) 1.910.100.050.00 5 8.71
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.373.919.126.52 14 6.27
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.290.728.367.31 8 5.89
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.250.393.854.87 7 5.70
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.024.421.253.07 3 4.67
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 812.834.232.85 4 3.71
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 692.300.811.52 5 3.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.918.736.981.10 146 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 72.500.000.000.00 9 23.17
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.500.000.000.00 10 22.53
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.700.000.000.00 10 8.53
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 26.600.000.000.00 10 8.50
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.000.000.000.00 7 6.07
6. EUROBANK A.D. (17171178) 16.200.000.000.00 5 5.18
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.000.000.000.00 10 3.83
8. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 10.600.000.000.00 10 3.39
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 8.300.000.000.00 9 2.65
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 7.550.000.000.00 10 2.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 312.925.000.000.00 190 100.00