Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 213.698.090.00 431 20.68
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 117.747.390.00 631 11.40
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 114.797.678.00 1145 11.11
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 108.410.868.00 3 10.49
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 101.129.172.00 158 9.79
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 67.220.159.00 402 6.51
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 52.150.896.00 288 5.05
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 40.840.454.00 286 3.95
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 35.377.380.00 184 3.42
10. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 31.525.331.00 17 3.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 161.681.098.00 268 15.65
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 157.237.652.00 1153 15.22
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 108.410.868.00 3 10.49
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 98.694.954.00 647 9.55
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 48.541.977.00 333 4.70
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 47.289.402.00 166 4.58
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.971.265.00 229 4.06
8. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 41.357.541.00 72 4.00
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 38.758.813.00 111 3.75
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 32.011.962.00 254 3.10


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.593.648.00 11 69.88
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.471.600.00 80 26.19
3. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 370.760.00 2 3.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOBI BANKA AD (17138669) 6.445.440.00 2 68.31
2. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.787.600.00 79 18.94
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 351.000.00 1 3.72
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 320.080.00 1 3.39
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 200.050.00 5 2.12
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 184.046.00 1 1.95
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 80.020.00 2 0.85
8. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 67.772.00 2 0.72


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 208.972.785.00 169 88.16
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.361.000.00 3 3.53
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.944.900.00 216 2.51
4. MOBI BANKA AD (17138669) 5.242.000.00 1 2.21
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.683.738.00 16 1.55
6. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 2.068.179.36 3 0.87
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.087.724.00 47 0.46
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 774.165.00 75 0.33
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 510.030.00 172 0.22
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 170.000.00 7 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. SYNERGY CAPITAL AD (17418068) 144.153.276.00 115 60.82
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 28.360.164.00 17 11.96
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.447.230.00 11 4.83
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.361.000.00 3 3.53
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 5.815.794.00 1 2.45
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 5.242.000.00 1 2.21
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.054.200.00 2 1.71
8. PB AGROBANKA - broker (77564856) 3.964.324.00 1 1.67
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.264.347.36 9 1.38
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.055.706.00 12 1.29


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.024.425.45 17 64.46
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 461.666.04 68 9.84
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 359.267.85 111 7.66
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 343.694.57 160 7.32
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 336.147.69 172 7.16
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 77.732.91 98 1.66
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 34.615.04 24 0.74
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 33.256.77 19 0.71
9. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 12.217.80 11 0.26
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 5.296.18 9 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.056.825.90 11 65.15
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 357.442.36 94 7.62
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 313.274.54 52 6.68
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 192.748.55 111 4.11
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 158.845.76 67 3.39
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 130.855.20 117 2.79
7. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 95.560.34 21 2.04
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 89.664.28 12 1.91
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 88.385.98 65 1.88
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 56.642.09 5 1.21


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.598.125.62 10 79.83
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.444.633.35 405 15.18
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 260.001.20 2 2.73
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 104.395.87 69 1.10
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.163.35 72 0.81
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.972.05 21 0.35

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.592.710.00 8 79.78
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.483.021.02 428 15.58
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 260.001.20 2 2.73
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 104.395.87 69 1.10
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 77.163.35 72 0.81


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.429.545.762.53 33 21.68
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.124.037.018.63 13 13.91
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.837.615.220.00 10 12.94
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.628.230.424.85 15 12.24
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.167.114.334.00 12 10.68
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.135.441.152.40 9 7.20
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.677.363.377.50 5 5.66
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.316.445.060.00 4 4.44
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 436.537.800.00 1 1.47
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 388.081.200.00 2 1.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 29.651.973.785.33 145 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 71.300.000.000.00 8 25.40
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 62.000.000.000.00 8 22.09
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.500.000.000.00 8 9.08
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.800.000.000.00 7 5.27
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 12.800.000.000.00 4 4.56
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.000.000.000.00 2 4.27
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.600.000.000.00 7 4.13
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.300.000.000.00 8 3.67
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 9.300.000.000.00 7 3.31
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 8.200.000.000.00 8 2.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 280.715.000.000.00 162 100.00