Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2009. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 498.965.223.00 502 23.65
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 253.042.517.00 594 11.99
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 238.156.826.00 2274 11.29
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 171.047.232.00 1337 8.11
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 144.270.323.00 451 6.84
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 105.887.469.00 54 5.02
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 99.820.499.00 165 4.73
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 99.220.140.00 375 4.70
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 96.237.314.00 751 4.56
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 76.737.137.00 227 3.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 343.881.663.00 655 16.30
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 236.447.796.00 2187 11.21
3. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 211.938.378.00 44 10.05
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 202.245.698.00 512 9.59
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 146.765.799.00 641 6.96
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 145.724.955.00 1096 6.91
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 134.637.203.00 395 6.38
8. MAKLER INVEST A.D. BEOGRAD (17165828) 96.578.820.00 2 4.58
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 63.473.831.00 390 3.01
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 62.305.747.00 181 2.95


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.600.715.00 68 33.09
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.254.800.00 56 17.84
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.703.600.00 48 16.27
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.826.590.00 5 8.06
5. MOBI BANKA AD (17138669) 2.766.000.00 46 7.89
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.732.100.00 59 7.79
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.267.817.00 15 6.47
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 639.395.00 4 1.82
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 144.150.00 5 0.41
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 119.000.00 1 0.34

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 14.041.272.00 111 40.06
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.405.340.00 6 9.71
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.226.852.00 17 9.21
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.741.100.00 40 7.82
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.721.865.00 43 7.76
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.060.064.00 25 5.88
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.515.675.00 11 4.32
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.135.100.00 2 3.24
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 857.995.00 6 2.45
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 721.700.00 15 2.06


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 28.573.897.48 5 44.00
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.218.700.00 55 17.28
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.998.660.00 27 15.40
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.316.832.00 10 9.73
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.135.441.00 429 4.83
6. MOBI BANKA AD (17138669) 2.814.402.00 8 4.33
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.357.050.00 2 2.09
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 913.891.00 59 1.41
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 274.700.00 29 0.42
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 195.000.00 1 0.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 27.000.144.48 2 41.58
2. SYNERGY CAPITAL AD (17418068) 6.011.832.00 6 9.26
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.978.700.00 54 9.21
4. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 5.240.000.00 1 8.07
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.173.257.00 10 7.97
6. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.135.441.00 429 4.83
7. INTERCITY BROKER AD (17421506) 2.814.402.00 8 4.33
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.799.925.00 7 4.31
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.950.985.00 5 3.00
10. MOBI BANKA AD (17138669) 1.659.138.00 3 2.56


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.513.288.70 106 48.06
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 612.186.84 118 19.44
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 285.016.40 230 9.05
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 269.372.26 157 8.55
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 244.700.41 41 7.77
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 67.032.48 58 2.13
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 56.891.21 64 1.81
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 56.375.40 17 1.79
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 28.385.60 22 0.90
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 7.080.41 7 0.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.169.942.39 55 37.15
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 408.452.73 151 12.97
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 366.256.37 9 11.63
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 265.648.52 71 8.44
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 202.628.28 143 6.43
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 171.538.69 25 5.45
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 165.791.43 15 5.27
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 85.045.05 100 2.70
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 57.669.19 59 1.83
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 57.334.64 29 1.82


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.499.999.80 2 83.75
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 532.395.23 305 12.74
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.349.10 62 1.87
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 68.350.45 40 1.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.499.999.80 2 83.75
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 532.395.23 305 12.74
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.349.10 62 1.87
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 68.350.45 40 1.64


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.725.822.452.03 32 22.30
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.320.895.026.98 25 15.67
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.376.685.700.00 15 11.21
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.021.333.250.00 6 9.54
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.948.070.097.81 11 9.19
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.609.809.550.00 10 7.60
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.018.653.435.33 8 4.81
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 884.288.485.16 4 4.17
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 657.159.147.98 5 3.10
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 656.402.344.00 7 3.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.194.014.103.36 149 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 86.200.000.000.00 9 26.44
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 69.000.000.000.00 8 21.17
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.000.000.000.00 9 8.28
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 20.100.000.000.00 9 6.17
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.700.000.000.00 9 4.20
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 13.200.000.000.00 2 4.05
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.000.000.000.00 4 3.68
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 11.300.000.000.00 9 3.47
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 9.000.000.000.00 9 2.76
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.200.000.000.00 9 2.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 325.975.000.000.00 197 100.00