Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 411.696.135.00 330 30.02
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 326.252.200.00 7 23.79
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 165.777.319.00 1133 12.09
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 149.853.157.00 438 10.93
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 86.685.926.00 225 6.32
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 39.655.806.00 36 2.89
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.655.034.00 93 2.31
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.414.225.00 367 2.22
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.259.836.00 97 1.48
10. MOBI BANKA AD (17138669) 20.058.271.00 130 1.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 297.225.000.00 12 21.67
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 246.507.806.00 187 17.97
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 147.645.491.00 29 10.76
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 138.102.216.00 900 10.07
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 114.206.944.00 69 8.33
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 59.132.066.00 438 4.31
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 58.063.177.00 119 4.23
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.001.732.00 336 3.94
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 44.060.660.00 106 3.21
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.873.369.00 412 2.91


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 35.284.160.00 347 50.72
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.466.500.00 32 17.92
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.121.000.00 37 15.99
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 10.165.500.00 37 14.61
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 453.466.00 13 0.65
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 80.464.00 6 0.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 31.650.845.00 280 45.49
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 13.094.130.00 29 18.82
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 7.667.416.00 2 11.02
4. MOBI BANKA AD (17138669) 7.219.990.00 63 10.38
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.832.718.00 59 9.82
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 581.277.00 10 0.84
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 528.000.00 1 0.76
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 433.080.00 8 0.62
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 336.000.00 1 0.48
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 314.320.00 3 0.45


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 160.583.377.86 4 55.82
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 53.578.132.00 571 18.63
3. EUROBANK A.D. (17171178) 36.791.349.00 2 12.79
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.787.766.00 231 3.40
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.428.240.00 94 2.93
6. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 8.380.800.00 101 2.91
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.239.540.00 408 1.47
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.900.574.53 1 1.36
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.004.233.00 11 0.35
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 896.000.00 1 0.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 120.312.000.00 2 41.82
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 45.906.036.86 144 15.96
3. EUROBANK A.D. (17171178) 36.791.349.00 2 12.79
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 30.843.747.00 426 10.72
5. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 20.010.927.00 181 6.96
6. BROKER POINT A.D. BEOGRAD (17205714) 7.833.600.00 96 2.72
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.276.367.53 8 1.83
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.477.740.00 6 1.56
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.918.213.00 295 1.36
10. ABC BROKER (20425512) 3.414.000.00 38 1.19


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 592.542.48 35 21.12
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 507.914.15 161 18.10
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 503.763.25 63 17.96
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 285.092.02 12 10.16
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 268.797.97 14 9.58
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 169.045.89 20 6.03
7. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 110.388.64 44 3.93
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 103.797.34 72 3.70
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 60.013.80 9 2.14
10. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 52.524.80 1 1.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 746.985.69 23 26.63
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 627.775.80 86 22.38
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 378.976.31 96 13.51
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 219.875.06 3 7.84
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 195.561.63 6 6.97
6. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 104.599.09 4 3.73
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 100.725.85 23 3.59
8. EUROBANK A.D. (17171178) 77.415.46 44 2.76
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 74.987.85 50 2.67
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 73.169.38 41 2.61


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 359.204.59 199 46.52
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 273.140.18 10 35.37
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 90.862.80 34 11.77
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 27.550.16 7 3.57
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 21.400.57 16 2.77

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 362.976.68 205 47.01
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 296.918.25 11 38.45
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 90.862.80 34 11.77
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 21.400.57 16 2.77


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.948.164.209.61 24 18.54
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.173.620.502.97 14 14.90
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.053.617.439.95 9 14.34
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.796.303.292.07 11 8.43
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.254.842.888.00 5 5.89
6. EUROBANK A.D. (17171178) 1.132.323.626.15 6 5.32
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 951.055.573.05 2 4.47
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 836.900.950.59 6 3.93
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 822.999.467.80 5 3.86
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 807.965.960.00 5 3.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.299.909.823.76 121 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 62.500.000.000.00 4 23.41
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.200.000.000.00 4 17.31
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 27.500.000.000.00 4 10.30
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 24.500.000.000.00 4 9.18
5. EUROBANK A.D. (17171178) 22.800.000.000.00 3 8.54
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.000.000.000.00 4 5.24
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 12.700.000.000.00 4 4.76
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.000.000.000.00 4 4.50
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.300.000.000.00 4 4.23
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 4.800.000.000.00 4 1.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 266.945.000.000.00 96 100.00