Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2010. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 193.351.730.00 26344 18.85
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 191.223.389.00 22959 18.65
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 157.552.194.00 8298 15.36
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 94.621.678.00 24474 9.23
5. MOBI BANKA AD (17138669) 54.646.149.00 126 5.33
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 52.763.942.00 5441 5.14
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 39.913.136.00 1113 3.89
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.419.747.00 6675 3.55
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 32.633.098.00 1705 3.18
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.622.233.00 2454 2.89

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 220.797.606.00 93205 21.53
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 164.194.280.00 4937 16.01
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 68.224.733.00 4387 6.65
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 64.619.318.00 528 6.30
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 53.829.285.00 469 5.25
6. MOBI BANKA AD (17138669) 53.242.073.00 265 5.19
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.367.275.00 4972 5.11
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 48.806.537.00 1112 4.76
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 41.273.893.00 1076 4.02
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 36.868.409.00 670 3.59


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.688.900.00 159 31.17
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.359.974.00 39 26.90
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.424.250.00 163 14.24
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.043.646.00 55 13.01
5. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 3.596.250.00 25 11.57
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 617.100.00 9 1.99
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 347.400.00 47 1.12
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.500.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.887.000.00 111 22.16
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.992.990.00 179 19.28
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.832.174.00 85 15.55
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.759.058.00 8 15.31
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.551.562.00 61 14.64
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 886.238.00 6 2.85
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 837.480.00 3 2.69
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 624.290.00 2 2.01
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 267.582.00 3 0.86
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 261.026.00 2 0.84


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 875.877.838.15 2 93.52
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 20.738.500.00 341 2.21
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 10.644.677.00 33 1.14
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.857.419.00 1 1.05
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 7.344.000.00 17 0.78
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.605.340.00 50 0.60
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.325.800.00 59 0.36
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.073.750.00 2 0.22
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.007.950.00 1 0.11
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 71.400.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 875.877.838.15 2 93.52
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.351.480.00 47 1.75
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.450.740.00 2 1.54
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.857.419.00 1 1.05
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 8.037.600.00 35 0.86
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.065.760.00 345 0.75
7. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 1.338.120.00 33 0.14
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.007.950.00 1 0.11
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 707.143.00 3 0.08
10. OTP BANKA SRBIJA AD BEOGRAD (77552335) 665.280.00 2 0.07


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.169.859.22 102 31.77
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 991.630.11 351 26.93
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 521.841.19 46 14.17
4. MOBI BANKA AD (17138669) 485.569.46 221 13.19
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 286.608.63 54 7.78
6. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 67.501.80 37 1.83
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 52.021.10 30 1.41
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 29.739.21 47 0.81
9. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 19.195.06 14 0.52
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.079.61 9 0.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.315.431.36 108 35.73
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 366.312.00 3 9.95
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 293.039.92 108 7.96
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 257.249.65 134 6.99
5. EUROBANK A.D. (17171178) 209.492.52 133 5.69
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 190.903.52 8 5.19
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 185.319.53 103 5.03
8. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 153.429.80 18 4.17
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 114.031.89 86 3.10
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 111.250.27 11 3.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.209.794.76 17 82.69
2. EUROBANK A.D. (17171178) 1.200.526.31 267 12.09
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 303.299.12 7 3.06
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 107.613.44 25 1.08
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 64.556.31 27 0.65
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.561.92 21 0.36
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.487.43 10 0.07

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.326.322.72 25 83.87
2. EUROBANK A.D. (17171178) 1.242.575.66 298 12.52
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 200.204.71 1 2.02
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 107.613.44 25 1.08
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 51.122.76 25 0.51


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 2.375.042.300.00 7 14.14
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.344.091.785.48 14 13.96
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.331.903.659.55 20 13.88
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.043.583.506.39 5 12.17
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.643.996.150.00 4 9.79
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.400.040.400.00 7 8.34
7. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.057.187.444.89 9 6.29
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 653.029.200.00 3 3.89
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 580.690.900.00 3 3.46
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 496.005.981.30 5 2.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.796.257.268.56 99 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 48.500.000.000.00 5 29.32
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 39.750.000.000.00 5 24.03
3. EUROBANK A.D. (17171178) 14.500.000.000.00 5 8.77
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.100.000.000.00 5 6.71
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.000.000.000.00 4 6.65
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 6.100.000.000.00 5 3.69
7. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 5.300.000.000.00 4 3.20
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.100.000.000.00 3 3.08
9. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.100.000.000.00 5 2.48
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.000.000.000.00 3 2.42
11. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 4.000.000.000.00 5 2.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 165.430.000.000.00 91 100.00