Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2011. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.968.026.714.00 490821 24.33
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.727.210.211.00 664200 19.28
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.913.433.008.00 133323 15.96
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.821.774.155.00 406462 7.43
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.130.132.868.00 295100 4.61
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.002.943.175.00 68484 4.09
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 824.033.821.00 188397 3.36
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 806.663.111.00 303899 3.29
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 629.788.908.00 59337 2.57
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 471.350.389.00 83681 1.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.863.399.996.00 82562 15.75
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.773.561.775.00 11217 15.39
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.468.655.732.00 2272656 14.14
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.178.504.987.00 120066 12.96
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.026.769.374.00 141796 8.26
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 974.222.365.00 8918 3.97
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 902.997.045.00 24627 3.68
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 632.457.173.00 24401 2.58
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 576.618.611.00 13682 2.35
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 491.460.838.00 29557 2.00


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.177.140.455.87 169132 68.36
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.236.967.737.67 4688 13.69
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 386.657.478.00 1110 4.28
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 261.182.826.00 359 2.89
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 232.970.679.00 1503 2.58
6. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 210.077.468.00 331 2.32
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 120.478.441.00 120 1.33
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 87.819.104.00 549 0.97
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 86.936.800.00 167 0.96
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 38.371.479.00 60 0.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.347.692.404.39 10371 14.91
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.217.243.044.07 29 13.47
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.015.160.891.26 11075 11.23
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 856.810.373.60 1062 9.48
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 827.779.463.27 11299 9.16
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 610.975.849.88 1200 6.76
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 565.688.817.68 7 6.26
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 550.998.492.61 672 6.10
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 402.179.758.36 2395 4.45
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 334.618.195.14 123503 3.70


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.362.768.939.44 39 58.99
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 499.801.016.98 1228 12.48
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 301.175.630.09 2316 7.52
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 240.351.181.62 701 6.00
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 150.625.563.66 610 3.76
6. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 89.464.869.16 4 2.23
7. YETTEL BANK A.D. (17138669) 77.570.855.70 24 1.94
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 70.264.918.30 613 1.75
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 51.180.750.16 18 1.28
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 32.505.053.63 4 0.81

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.363.802.450.96 6 59.02
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 260.517.256.00 114 6.50
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 208.560.155.77 153 5.21
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 168.342.961.02 404 4.20
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 105.895.133.16 29 2.64
6. AS-FINANCIAL CENTER-U PRIN.LIK (17242385) 91.435.080.00 92 2.28
7. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 75.790.332.02 2 1.89
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 68.258.911.13 46 1.70
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 62.766.837.96 46 1.57
10. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 60.141.446.00 264 1.50


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 15.634.384.01 105 38.19
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.083.130.36 970 14.86
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 2.509.472.29 788 6.13
4. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 2.395.394.93 72 5.85
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.804.951.89 354 4.41
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.738.026.23 659 4.25
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.580.308.41 299 3.86
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.494.954.13 68 3.65
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.399.503.92 865 3.42
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.201.133.02 11 2.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 16.699.642.56 10 40.80
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.536.464.03 414 13.53
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.174.406.42 307 10.20
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.506.362.39 1549 8.57
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.986.433.15 1235 7.30
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.657.093.05 701 4.05
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.578.012.57 332 3.85
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 965.710.38 16 2.36
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 937.087.29 345 2.29
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 793.759.53 365 1.94


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 52.050.003.90 47 47.29
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.779.748.82 12 17.97
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 18.433.594.51 1732 16.75
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 9.243.165.23 47 8.40
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.000.126.00 1 4.54
6. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 2.292.320.00 2 2.08
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.560.000.00 1 1.42
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 574.370.96 364 0.52
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 542.355.00 1 0.49
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 376.252.11 203 0.34

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 50.281.707.41 74 45.68
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 17.899.304.01 1741 16.26
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.334.495.68 15 13.93
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.864.209.57 6 11.69
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 7.462.629.03 10 6.78
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.003.965.50 1 4.55
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 574.370.96 364 0.52
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 387.088.59 201 0.35
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 161.942.00 1 0.15
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 101.314.70 3 0.09


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 77.678.442.528.83 244 28.00
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 37.517.496.729.03 93 13.52
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.345.987.290.19 107 10.58
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.514.494.366.92 94 7.76
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 18.695.651.300.76 57 6.74
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.957.065.436.20 29 5.75
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 13.128.301.676.96 25 4.73
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.646.278.528.97 75 4.56
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 10.704.118.806.04 46 3.86
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.778.980.558.42 64 3.53

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 277.416.799.092.05 1050 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 470.700.000.000.00 52 22.04
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 282.000.000.000.00 51 13.20
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 209.600.000.000.00 41 9.81
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 173.200.000.000.00 49 8.11
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 153.300.000.000.00 40 7.18
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 117.700.000.000.00 51 5.51
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 107.100.000.000.00 44 5.01
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 83.050.000.000.00 49 3.89
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 75.280.000.000.00 40 3.52
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 60.700.000.000.00 52 2.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 2.136.085.000.000.00 1066 100.00