Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 362.449.355.00 1916 32.84
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 226.492.493.00 30907 20.52
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 153.710.541.00 2707 13.93
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 69.576.983.00 1307 6.30
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 52.446.343.00 595 4.75
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.737.544.00 12122 4.33
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.170.999.00 1557 3.19
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 34.769.965.00 70 3.15
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 33.252.226.00 87 3.01
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.638.150.00 68 1.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 274.984.045.00 2698 24.91
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 257.982.454.00 2261 23.37
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 142.985.648.00 400 12.96
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 76.357.924.00 667 6.92
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 65.299.335.00 2699 5.92
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 60.300.436.00 40142 5.46
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 55.088.941.00 631 4.99
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 48.332.192.00 287 4.38
9. BEODIL INVEST AD BEOGRAD (17249959) 14.560.755.00 3 1.32
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 13.601.674.00 47 1.23


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 162.166.500.00 402 46.00
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 95.228.800.00 95 27.01
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 51.355.738.00 29 14.57
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.395.800.00 38 4.37
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 14.693.360.00 233 4.17
6. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 7.056.206.00 71 2.00
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.020.000.00 18 1.14
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.371.063.00 81 0.67
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 195.225.00 2 0.06
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 36.696.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 235.004.075.00 8 66.66
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 71.642.884.00 239 20.32
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.621.333.00 134 5.28
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 11.376.600.00 223 3.23
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.854.141.00 71 0.81
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.670.632.00 8 0.76
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.836.000.00 15 0.52
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.508.193.00 14 0.43
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.302.000.00 8 0.37
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 905.250.00 6 0.26


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.686.400.00 1247 38.69
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.068.526.00 175 22.81
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.368.431.52 4 20.83
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.406.632.00 64 6.80
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.972.460.00 21 5.58
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.032.327.61 4 2.92
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 837.200.00 27 2.37
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.400.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 13.517.700.00 1239 38.21
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.653.655.52 14 24.46
3. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 5.188.896.00 112 14.67
4. BELGRADE INDEPEN.BROKER-U LIKV (17320858) 2.078.750.00 56 5.88
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.996.848.00 53 5.64
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.035.127.61 5 2.93
7. FIDELITY BROKER AD (08737606) 856.100.00 29 2.42
8. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 629.580.00 11 1.78
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 498.150.00 2 1.41
10. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 409.784.00 11 1.16


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 759.176.81 38 43.28
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 389.162.62 147 22.19
3. YETTEL BANK A.D. (17138669) 184.544.97 104 10.52
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 159.334.45 75 9.08
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 155.151.68 79 8.85
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 20.697.79 4 1.18
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.233.95 12 1.15
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 17.709.96 9 1.01
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 17.039.45 9 0.97
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.595.14 9 0.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 472.852.05 40 26.96
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 342.475.80 36 19.53
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 337.791.24 165 19.26
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 175.636.19 63 10.01
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 157.013.18 85 8.95
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 80.517.26 29 4.59
7. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 46.606.92 10 2.66
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 27.771.52 20 1.58
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 26.532.33 2 1.51
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 25.544.72 44 1.46


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 273.142.40 2 44.17
2. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 173.186.46 3 28.01
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 143.635.32 97 23.23
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 23.726.81 18 3.84
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.079.98 4 0.50
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.552.13 2 0.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 316.821.78 100 51.24
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 233.348.80 2 37.74
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.089.18 5 6.97
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 23.726.81 18 3.84
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.336.53 1 0.22


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.299.070.400.00 2 16.24
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.876.784.116.91 7 13.25
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.474.167.745.38 3 10.41
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.385.503.188.98 5 9.78
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.302.602.967.47 13 9.20
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.133.254.800.00 1 8.00
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 916.578.855.49 4 6.47
8. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 693.384.943.85 5 4.90
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 689.876.388.98 4 4.87
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 496.842.004.50 2 3.51

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 14.159.719.019.18 59 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.700.000.000.00 4 24.06
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.000.000.000.00 4 14.53
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.100.000.000.00 4 8.13
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.700.000.000.00 4 6.30
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.900.000.000.00 4 5.87
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.400.000.000.00 4 5.60
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.400.000.000.00 4 5.06
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 9.000.000.000.00 4 4.84
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.400.000.000.00 4 3.44
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.000.000.000.00 4 3.23

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 185.795.000.000.00 88 100.00