Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 430.161.975.00 3906 28.61
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 375.431.602.00 15739 24.97
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 218.379.935.00 55 14.52
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 149.030.917.00 5258 9.91
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 77.844.458.00 115 5.18
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 70.865.125.00 20125 4.71
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.921.311.00 1607 2.32
8. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 30.881.428.00 1117 2.05
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 23.040.000.00 30 1.53
10. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 21.608.234.00 145 1.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 488.223.727.00 311 32.47
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 216.485.927.00 2428 14.40
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 210.916.860.00 2463 14.03
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 93.751.965.00 45 6.24
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 88.886.438.00 2702 5.91
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 81.611.422.00 688 5.43
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 60.940.114.00 37581 4.05
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 59.095.069.00 271 3.93
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 38.498.229.00 574 2.56
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 27.575.088.00 482 1.83


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 262.640.161.00 491 76.19
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 36.582.770.00 16 10.61
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.918.400.00 94 5.20
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.028.000.00 217 2.91
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 9.517.750.00 34 2.76
6. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 3.931.680.00 24 1.14
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.237.500.00 2 0.65
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.173.900.00 14 0.34
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 668.400.00 3 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 184.901.384.00 2 53.64
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 33.136.784.00 147 9.61
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 32.960.769.00 105 9.56
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 21.330.930.00 7 6.19
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.188.240.00 270 6.15
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 14.720.240.00 90 4.27
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.221.390.00 101 1.51
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.566.570.00 12 1.32
9. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 3.642.762.00 12 1.06
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.660.600.00 29 1.06


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.700.000.00 209 34.53
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.523.839.00 248 26.38
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.552.550.00 1 16.69
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.489.800.00 54 14.61
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.788.000.00 28 3.49
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.433.918.64 2 2.80
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 271.199.54 26 0.53
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 254.154.04 1 0.50
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 243.144.00 12 0.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 17.346.600.00 223 33.84
2. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 12.625.025.00 204 24.63
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.745.668.64 21 22.92
4. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 6.251.400.00 39 12.20
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 897.961.00 41 1.75
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 508.999.54 12 0.99
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 315.665.00 6 0.62
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 300.000.00 1 0.59
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 254.154.04 1 0.50
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 157.000.00 2 0.31


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 232.916.57 153 26.91
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 160.269.73 74 18.52
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 125.135.50 47 14.46
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 101.546.86 39 11.73
5. YETTEL BANK A.D. (17138669) 98.521.25 58 11.38
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 52.259.72 47 6.04
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 36.110.40 18 4.17
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 15.315.52 8 1.77
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 9.981.81 6 1.15
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.971.58 9 1.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 269.154.66 140 31.10
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 135.925.71 93 15.71
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 69.276.68 41 8.00
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 69.081.40 23 7.98
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 68.448.02 72 7.91
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 59.884.22 25 6.92
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.272.53 12 6.73
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 31.583.05 21 3.65
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.443.40 14 3.63
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 15.208.72 9 1.76


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.775.650.00 5 73.76
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 2.292.320.00 2 13.23
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.560.000.00 1 9.01
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 462.950.00 1 2.67
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 145.901.81 96 0.84
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 46.166.41 4 0.27
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 32.438.06 37 0.19
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.837.56 8 0.03
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 261.95 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.990.370.00 6 57.68
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 7.292.618.22 103 42.10
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 32.438.06 37 0.19
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.837.56 8 0.03
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 261.95 1 0.00


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.536.575.057.38 6 22.02
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.672.576.200.00 2 14.52
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.059.552.200.00 2 9.20
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 953.450.573.49 8 8.28
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 879.355.781.43 9 7.63
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 821.611.111.08 2 7.13
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 629.085.300.00 2 5.46
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 572.812.491.84 4 4.97
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 521.274.600.00 1 4.53
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 446.041.500.00 1 3.87
11. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 446.041.500.00 2 3.87

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 11.518.147.845.22 49 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 61.000.000.000.00 5 22.82
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.500.000.000.00 5 10.29
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.000.000.000.00 5 10.10
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 26.100.000.000.00 5 9.76
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.600.000.000.00 5 5.83
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 15.200.000.000.00 5 5.69
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.200.000.000.00 5 4.56
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 11.000.000.000.00 5 4.11
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 9.000.000.000.00 5 3.37
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 8.100.000.000.00 5 3.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 267.360.000.000.00 117 100.00