Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 516.935.048.00 28051 31.42
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 299.867.705.00 12950 18.23
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 128.939.775.00 1379 7.84
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 124.100.761.00 3931 7.54
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 100.070.129.00 5229 6.08
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 95.738.415.00 5839 5.82
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 75.839.816.00 25 4.61
8. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 65.337.523.00 215 3.97
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 46.491.872.00 180 2.83
10. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 43.705.376.00 21 2.66

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 337.597.417.00 2685 20.52
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 216.144.246.00 450 13.14
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 143.847.811.00 3168 8.74
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 108.261.864.00 318 6.58
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 88.648.935.00 3424 5.39
6. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 84.772.944.00 486 5.15
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 78.992.674.00 29 4.80
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 73.661.496.00 46134 4.48
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 68.676.586.00 21 4.17
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 62.918.855.00 116 3.82


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 361.920.700.00 38 53.39
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 199.755.227.00 517 29.47
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 79.574.700.00 227 11.74
4. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 32.175.200.00 130 4.75
5. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 2.059.200.00 17 0.30
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.988.204.00 41 0.29
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 366.492.00 15 0.05
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.600.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 180.548.550.00 13 26.64
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 178.482.030.00 93 26.33
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 126.883.812.00 274 18.72
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 106.737.979.00 145 15.75
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 26.899.725.00 70 3.97
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.470.440.00 33 1.54
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.446.930.00 90 1.10
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 4.691.150.00 11 0.69
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.143.150.00 13 0.61
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.098.965.00 13 0.60


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. YETTEL BANK A.D. (17138669) 77.231.855.70 3 41.56
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 72.073.574.74 60 38.78
3. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 21.225.600.00 85 11.42
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.486.011.98 131 2.95
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.948.150.00 367 2.66
6. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.985.000.00 31 1.07
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.740.800.00 57 0.94
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.152.801.60 17 0.62

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 72.561.762.15 1 39.04
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 69.912.918.44 29 37.62
3. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 9.221.380.00 32 4.96
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 8.669.220.00 64 4.66
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.220.370.91 2 2.81
6. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 4.786.307.00 31 2.58
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.574.024.62 253 1.39
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 2.035.500.00 79 1.10
9. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 1.798.278.00 91 0.97
10. BROKER POINT A.D. BEOGRAD (17205714) 1.789.000.00 27 0.96


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 15.319.703.14 18 82.22
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.369.258.85 39 7.35
3. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 453.158.31 5 2.43
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 411.954.25 8 2.21
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 321.988.86 183 1.73
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 191.549.12 13 1.03
7. YETTEL BANK A.D. (17138669) 170.807.93 87 0.92
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 107.950.06 58 0.58
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 87.183.11 42 0.47
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 69.619.60 28 0.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 16.672.533.08 6 89.48
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.017.426.16 155 5.46
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 284.992.58 132 1.53
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 223.775.34 56 1.20
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 130.871.66 43 0.70
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 59.332.72 19 0.32
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 56.387.66 35 0.30
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 49.260.67 13 0.26
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 39.040.81 11 0.21
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.351.34 29 0.16


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 8.349.449.28 12 43.27
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.665.743.26 8 29.36
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.000.126.00 1 25.91
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 245.532.63 114 1.27
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 28.155.26 21 0.15
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.162.77 5 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 7.015.944.58 5 36.36
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.281.556.59 8 32.55
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.003.965.50 1 25.93
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 700.842.30 1 3.63
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 245.532.63 114 1.27
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 28.155.26 21 0.15
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.172.34 11 0.11


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.137.600.000.00 1 19.73
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 829.789.200.00 3 14.39
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 589.646.907.72 5 10.23
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 482.093.400.00 2 8.36
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 474.000.000.00 1 8.22
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 379.200.000.00 1 6.58
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 359.315.600.00 2 6.23
8. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 327.233.520.00 2 5.68
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 299.994.600.00 1 5.20
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 284.400.000.00 1 4.93

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 5.765.780.423.96 26 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.000.000.000.00 4 23.90
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.000.000.000.00 4 11.52
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 20.100.000.000.00 4 8.58
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.000.000.000.00 4 8.54
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.000.000.000.00 4 6.83
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.500.000.000.00 4 5.76
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.700.000.000.00 2 4.99
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.300.000.000.00 4 3.97
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.500.000.000.00 4 3.63
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.000.000.000.00 4 2.99

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 234.280.000.000.00 91 100.00