Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 601.811.625.00 17811 19.76
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 529.321.580.00 149779 17.38
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 360.156.320.00 34220 11.82
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 350.730.947.00 133308 11.51
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 343.570.279.00 50725 11.28
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 177.527.949.00 3216 5.83
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 172.133.676.00 25483 5.65
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 95.323.070.00 1 3.13
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 76.264.176.00 48132 2.50
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 57.689.979.00 21696 1.89

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 765.452.447.00 443233 25.13
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 409.996.542.00 1659 13.46
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 302.760.615.00 14831 9.94
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 268.952.750.00 7 8.83
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 208.778.795.00 20347 6.85
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 204.319.778.00 3654 6.71
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 158.337.394.00 1216 5.20
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 146.133.612.00 25814 4.80
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 95.323.070.00 1 3.13
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 67.356.882.00 65 2.21


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 45.732.866.00 131 27.89
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 43.060.500.00 13 26.26
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 34.020.229.00 44 20.75
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 33.628.507.00 217 20.51
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.061.900.00 89 3.70
6. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 1.436.976.00 46 0.88
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.952.00 8 0.02
8. MOBI BANKA AD (17138669) 16.000.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 61.148.470.00 361 37.29
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 43.303.874.00 5 26.41
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.432.535.00 43 10.02
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.609.125.00 34 8.30
5. GALENIKA BROKER A.D.U LIKVIDAC (17098748) 4.572.750.00 1 2.79
6. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 4.545.000.00 13 2.77
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 3.151.332.00 2 1.92
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.488.096.00 6 1.52
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.979.304.00 4 1.21
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.961.588.00 8 1.20


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.459.000.00 2 35.92
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.277.481.00 37 34.04
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 838.659.02 32 8.71
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 677.120.00 9 7.03
5. MOBI BANKA AD (17138669) 339.000.00 21 3.52
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 309.000.00 30 3.21
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 275.760.00 13 2.86
8. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 242.406.00 3 2.52
9. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 142.000.00 2 1.47
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 69.000.00 1 0.72

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.459.000.00 2 35.92
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.851.341.00 1 19.23
3. FIDELITY BROKER AD (08737606) 878.370.00 38 9.12
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 873.305.00 24 9.07
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 500.183.00 8 5.19
6. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 444.659.02 1 4.62
7. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 391.000.00 30 4.06
8. SBD CONSULTING AD SUBOTICA (08724792) 298.433.00 2 3.10
9. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 296.000.00 18 3.07
10. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 142.000.00 2 1.47


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 1.932.833.86 58 24.71
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.699.498.34 42 21.73
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.189.784.36 4 15.21
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 991.719.77 3 12.68
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 729.155.90 23 9.32
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 632.685.99 8 8.09
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 157.409.94 47 2.01
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 114.032.88 26 1.46
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 104.007.84 48 1.33
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 80.828.91 37 1.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.902.175.46 34 37.11
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.873.604.16 41 36.74
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.247.420.10 25 15.95
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 162.476.97 90 2.08
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 146.877.06 40 1.88
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 112.040.13 80 1.43
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 108.595.02 43 1.39
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 102.883.66 16 1.32
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.005.36 2 0.78
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 24.414.89 20 0.31


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 279.217.28 3 32.33
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 215.744.31 128 24.98
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 154.181.48 2 17.85
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 132.311.94 5 15.32
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 60.996.08 29 7.06
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.111.59 14 2.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 396.189.22 8 45.88
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 215.744.31 128 24.98
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 129.600.00 1 15.01
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 61.033.07 15 7.07
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 60.996.08 29 7.06


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.189.278.903.02 37 45.19
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.118.601.211.19 15 21.18
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.515.689.714.41 5 10.46
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.042.396.994.15 9 6.08
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.671.517.508.89 9 4.97
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 992.693.396.20 3 2.95
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 866.422.105.23 11 2.58
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 557.369.700.00 3 1.66
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 332.617.738.53 4 0.99
10. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 268.149.377.30 1 0.80

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 33.610.171.412.18 112 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 25.800.000.000.00 3 22.21
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.800.000.000.00 4 18.76
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.000.000.000.00 4 18.08
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.500.000.000.00 3 8.18
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 7.500.000.000.00 4 6.46
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.800.000.000.00 4 5.85
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 6.000.000.000.00 4 5.16
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.000.000.000.00 4 2.58
9. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 2.300.000.000.00 3 1.98
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.000.000.000.00 1 1.72

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 116.180.000.000.00 62 100.00