Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 480.448.003.00 220494 17.86
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 451.086.809.00 76248 16.77
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 430.106.918.00 159879 15.99
4. MOBI BANKA AD (17138669) 366.045.019.00 90 13.61
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 351.682.672.00 123766 13.07
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 105.269.374.00 21866 3.91
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 104.514.013.00 19024 3.88
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 79.243.297.00 60495 2.95
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 51.376.176.00 10952 1.91
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 50.728.516.00 30590 1.89

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 827.903.567.00 596680 30.77
2. MOBI BANKA AD (17138669) 376.102.585.00 1773 13.98
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 286.758.130.00 18256 10.66
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 244.170.884.00 2480 9.08
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 203.382.047.00 30837 7.56
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 187.510.470.00 37310 6.97
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 110.247.414.00 6079 4.10
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 54.615.918.00 2013 2.03
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 40.519.768.00 6359 1.51
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 32.206.074.00 1961 1.20


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.388.223.463.76 165299 91.58
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 209.650.268.00 322 4.38
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 186.967.781.97 1376 3.90
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 3.056.000.00 52 0.06
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 1.700.340.00 20 0.04
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 924.000.00 6 0.02
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 781.075.00 5 0.02
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 310.370.00 15 0.01
9. MOBI BANKA AD (17138669) 66.000.00 1 0.00
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 180.120.00 3 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 780.233.076.97 853 16.28
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 750.373.041.03 7973 15.66
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 564.890.363.91 1085 11.79
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 552.666.417.68 3 11.53
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 346.046.119.72 8708 7.22
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 321.774.988.80 123345 6.72
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 271.683.076.68 9223 5.67
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 267.278.579.32 618 5.58
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 257.848.509.80 1804 5.38
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 199.909.658.88 517 4.17


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 29.203.852.60 18 48.96
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 18.176.457.12 321 30.47
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.461.425.45 1 9.16
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 3.518.660.00 151 5.90
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.485.500.00 65 4.17
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 327.212.00 5 0.55
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 250.848.00 3 0.42
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 200.000.00 1 0.34
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 27.500.00 4 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 33.767.500.05 3 56.61
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.831.543.84 234 23.19
3. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 2.346.500.00 66 3.93
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.254.798.88 52 3.78
5. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 1.533.400.00 96 2.57
6. EAST WEST INVEST AD BEOGRAD (17252194) 917.260.00 29 1.54
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 689.548.96 8 1.16
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 576.665.00 1 0.97
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 475.326.20 8 0.80
10. BDD TDK BROKER A.D.-U PRIN.LIK (17584782) 400.860.00 13 0.67


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 274.005.63 22 20.86
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 172.244.91 34 13.12
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 131.974.38 91 10.05
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 131.415.20 27 10.01
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 111.628.02 33 8.50
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 104.371.82 46 7.95
7. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 80.341.05 35 6.12
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 65.207.40 55 4.97
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 43.433.34 30 3.31
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 41.128.84 19 3.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 393.364.66 66 29.95
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 284.209.46 23 21.64
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 192.371.70 115 14.65
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 150.258.36 76 11.44
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 100.138.10 92 7.62
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.869.17 2 3.04
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 30.476.73 20 2.32
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.219.83 26 2.15
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 21.259.43 16 1.62
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 18.549.31 27 1.41


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 15.112.071.90 206 78.35
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.569.685.80 5 18.51
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 340.411.73 13 1.76
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 161.942.00 1 0.84
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 84.029.58 30 0.44
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.633.15 18 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.633.653.38 14 75.87
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.722.331.42 15 19.30
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 478.418.52 192 2.48
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 161.942.00 1 0.84
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 109.261.91 2 0.57
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 84.029.58 30 0.44
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 78.504.20 1 0.41
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.633.15 18 0.11


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.040.237.124.04 38 36.53
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.980.416.770.28 13 18.16
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.262.532.112.44 19 8.49
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.458.808.930.96 9 6.40
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.143.816.249.27 5 5.58
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.673.284.787.50 9 4.35
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.525.528.749.14 2 3.97
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.200.087.145.54 8 3.12
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.167.039.547.70 6 3.04
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 939.666.490.00 2 2.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 38.438.467.243.99 137 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.500.000.000.00 5 22.52
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 21.000.000.000.00 3 17.19
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.000.000.000.00 4 17.19
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.000.000.000.00 2 7.37
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.900.000.000.00 4 6.47
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 5.700.000.000.00 5 4.67
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.500.000.000.00 4 3.68
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.800.000.000.00 2 3.11
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.500.000.000.00 5 2.87
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.800.000.000.00 3 2.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 122.130.000.000.00 83 100.00