Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 791.511.640.00 305285 37.63
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 509.154.795.00 122342 24.21
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 135.837.505.00 46968 6.46
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 128.434.123.00 4411 6.11
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 113.725.741.00 45845 5.41
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 103.897.612.00 15000 4.94
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 95.825.858.00 100246 4.56
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 73.212.755.00 19363 3.48
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 37.655.696.00 20883 1.79
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 33.879.419.00 39 1.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 615.818.419.00 547620 29.28
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 430.091.244.00 16421 20.45
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 307.977.749.00 2417 14.64
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 177.551.597.00 29683 8.44
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 130.324.293.00 35012 6.20
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 79.168.683.00 1995 3.76
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 65.935.866.00 5881 3.13
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 51.015.971.00 1986 2.43
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 36.885.882.00 7460 1.75
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 30.036.067.00 3301 1.43


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 190.211.570.00 291 67.08
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 61.726.719.70 229 21.77
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 15.576.000.00 74 5.49
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.482.800.00 437 3.70
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.225.600.00 25 1.84
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 345.116.00 8 0.12
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.017.00 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 121.196.264.00 168 42.74
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 58.081.638.70 322 20.48
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 39.949.861.00 32 14.09
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.823.629.00 140 4.17
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.488.823.00 24 4.05
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.338.896.00 182 4.00
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.590.379.00 3 3.73
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 9.321.126.00 17 3.29
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.391.160.00 19 0.84
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.334.404.00 66 0.82


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.149.873.90 42 77.04
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.908.180.00 16 15.54
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.116.125.00 32 3.69
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 801.926.10 2 1.40
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 528.300.00 1 0.92
6. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 446.692.00 2 0.78
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 241.680.00 4 0.42
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 69.000.00 1 0.12
9. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 31.500.00 1 0.05
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.260.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.451.785.02 10 28.71
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.104.763.62 19 17.63
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.410.200.97 2 14.68
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 7.713.390.00 2 13.46
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.058.071.13 8 8.83
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.113.014.78 6 5.43
7. I2R BROKER BDD AD-PRIN.LIKVID. (20343141) 1.194.277.00 7 2.08
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.171.154.10 2 2.04
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.132.314.80 3 1.98
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 932.250.00 26 1.63


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 333.844.42 158 34.25
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 125.687.30 59 12.90
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 97.251.93 43 9.98
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 95.969.40 65 9.85
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 55.635.79 38 5.71
6. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 46.493.47 22 4.77
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 38.853.57 28 3.99
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 35.195.68 24 3.61
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 35.082.02 20 3.60
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.617.57 11 3.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 301.783.02 148 30.96
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 220.915.44 74 22.67
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 176.058.05 99 18.06
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 80.765.77 36 8.29
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.660.50 28 3.97
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 33.381.89 13 3.42
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.567.15 22 3.03
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 29.089.43 37 2.98
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 16.944.89 5 1.74
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.237.32 8 1.36


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.996.282.04 4 95.14
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 416.714.77 146 4.41
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 19.123.17 27 0.20
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.351.46 12 0.15
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 9.650.78 6 0.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.005.932.82 10 95.24
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 416.714.77 146 4.41
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 19.123.17 27 0.20
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.351.46 12 0.15


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.280.229.269.44 27 31.17
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.887.218.066.56 10 22.16
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.353.968.563.50 17 8.86
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.323.154.738.00 8 8.74
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.337.997.391.91 11 5.04
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.320.715.496.93 10 4.97
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.167.157.950.00 3 4.39
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 848.810.068.71 3 3.19
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 814.426.906.00 4 3.07
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 489.245.533.51 7 1.84

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 26.567.726.497.20 114 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 28.500.000.000.00 4 25.77
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.500.000.000.00 4 17.63
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 17.500.000.000.00 4 15.82
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.500.000.000.00 3 5.88
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.700.000.000.00 4 5.15
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.580.000.000.00 4 3.24
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.300.000.000.00 3 2.98
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.200.000.000.00 4 2.89
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 2.800.000.000.00 4 2.53
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.300.000.000.00 3 2.08
11. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.300.000.000.00 4 2.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 110.610.000.000.00 77 100.00