Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 632.521.896.00 36124 32.99
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 417.982.742.00 39653 21.80
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 162.788.340.00 9 8.49
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 134.666.094.00 32218 7.02
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 133.595.293.00 8089 6.97
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 90.963.821.00 21359 4.74
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 78.101.658.00 17782 4.07
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 75.846.399.00 19985 3.96
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 64.169.019.00 38249 3.35
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 37.754.418.00 7192 1.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 533.723.572.00 6597 27.84
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 318.157.640.00 9181 16.59
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 229.564.349.00 178452 11.97
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 154.379.611.00 763 8.05
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 149.153.637.00 861 7.78
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 112.838.671.00 10873 5.89
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 78.892.417.00 701 4.11
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 68.398.813.00 1831 3.57
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 64.999.508.00 2059 3.39
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 37.285.348.00 1273 1.94


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 140.557.200.00 43 38.12
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 93.360.000.00 147 25.32
3. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 80.333.850.00 467 21.79
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 48.034.800.00 127 13.03
5. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 3.357.000.00 107 0.91
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.040.000.00 9 0.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 172.771.995.00 3 46.86
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 48.351.765.00 270 13.11
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 37.859.875.00 221 10.27
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 22.475.780.00 103 6.10
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 18.742.600.00 8 5.08
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 10.393.165.00 13 2.82
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 9.196.920.00 28 2.49
8. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 8.422.000.00 107 2.28
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.765.800.00 2 2.11
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.836.220.00 12 1.58


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 215.784.473.58 35 77.78
2. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 28.874.085.00 1011 10.41
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.897.466.00 224 3.93
4. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 10.000.408.72 1 3.60
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.787.006.00 80 2.45
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.515.236.00 44 0.91
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.799.212.80 36 0.65
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 718.488.00 1 0.26
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 26.250.00 1 0.01
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 27.540.00 4 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 57.389.870.60 27 20.69
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.114.820.44 7 19.87
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.316.301.84 21 18.86
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 35.765.951.00 3 12.89
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 24.053.226.00 840 8.67
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 17.529.982.50 8 6.32
7. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 10.000.408.72 1 3.60
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.527.363.00 125 2.35
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA - broker (77004893) 3.235.175.00 32 1.17
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 3.004.185.00 71 1.08


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.082.407.58 184 70.74
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 114.263.35 16 7.47
3. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 74.320.33 37 4.86
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 55.424.08 42 3.62
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 43.688.71 23 2.86
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 38.668.61 20 2.53
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 36.848.25 5 2.41
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 27.003.32 21 1.76
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.506.81 19 1.47
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.945.34 14 0.78

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 739.259.09 30 48.32
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 205.233.81 120 13.41
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 171.816.23 26 11.23
4. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 107.173.78 39 7.00
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 67.124.54 22 4.39
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 58.848.21 40 3.85
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 57.302.03 53 3.75
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 30.948.25 6 2.02
9. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 15.963.21 7 1.04
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 15.229.16 13 1.00
11. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.307.07 20 1.00


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.097.943.30 7 97.53
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 199.027.62 102 1.92
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.662.78 11 0.29
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 27.118.54 24 0.26
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 253.83 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.098.197.13 8 97.53
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 199.027.62 102 1.92
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.662.78 11 0.29
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 27.118.54 24 0.26


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.751.561.544.60 25 45.70
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.995.920.310.34 10 10.74
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.357.014.302.88 4 8.45
4. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.016.102.300.00 3 7.23
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.006.952.810.00 4 7.19
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.726.802.134.09 7 6.19
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.094.215.272.86 6 3.92
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 564.967.100.00 4 2.02
9. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 484.341.000.00 1 1.74
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 456.226.267.50 5 1.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 27.903.429.299.12 83 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 38.000.000.000.00 4 24.88
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 23.000.000.000.00 4 15.06
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 17.500.000.000.00 3 11.46
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.900.000.000.00 4 9.10
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.900.000.000.00 4 5.17
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.100.000.000.00 4 4.65
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.900.000.000.00 4 4.52
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.200.000.000.00 4 3.40
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.900.000.000.00 4 3.21
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 4.100.000.000.00 3 2.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 152.750.000.000.00 84 100.00