Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jul 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 286.781.591.00 30426 26.34
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 196.858.975.00 5749 18.08
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 162.574.006.00 25781 14.93
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 79.854.772.00 12991 7.33
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 54.655.218.00 2410 5.02
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 42.475.531.00 135 3.90
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 39.267.924.00 7102 3.61
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.518.203.00 3999 3.54
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 33.154.759.00 80 3.04
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 31.740.044.00 2609 2.91

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 235.635.970.00 3861 21.64
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 158.302.289.00 4931 14.54
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 157.022.362.00 79053 14.42
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 153.586.640.00 5149 14.10
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 72.994.257.00 533 6.70
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 46.524.529.00 439 4.27
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 41.180.451.00 488 3.78
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 40.252.286.00 1133 3.70
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.124.485.00 26 1.94
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 20.711.076.00 564 1.90


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 173.230.041.11 906 61.86
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 86.724.145.00 271 30.97
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 5.892.800.00 187 2.10
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.139.200.00 4 1.84
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.351.250.00 16 1.55
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.330.144.00 15 1.19
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 950.752.00 12 0.34
8. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 429.048.00 11 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 94.376.762.84 513 33.70
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 91.513.490.07 3 32.68
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 36.444.548.56 386 13.01
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 14.086.011.59 155 5.03
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 13.722.234.97 14 4.90
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.993.289.36 164 4.28
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 7.182.637.07 53 2.56
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.205.540.29 4 0.79
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.058.235.63 24 0.73
10. EUROBANK A.D. (17171178) 1.393.331.21 14 0.50


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.355.392.249.99 4 96.31
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.371.111.00 76 2.31
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 18.571.924.60 95 0.76
4. EUROBANK A.D. (17171178) 5.095.650.00 129 0.21
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.847.951.08 67 0.16
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.561.200.00 44 0.10
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.322.894.00 1 0.09
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.434.058.00 5 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.355.392.249.99 4 96.31
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 51.035.977.00 4 2.09
3. MOBI BANKA AD (17138669) 14.457.229.60 1 0.59
4. INTERCITY BROKER AD (17421506) 5.806.157.00 73 0.24
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.565.210.00 156 0.19
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.262.046.08 12 0.13
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.471.634.00 5 0.10
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.524.535.00 4 0.10
9. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 2.470.551.00 72 0.10
10. JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD (17162128) 1.032.000.00 20 0.04
11. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 865.720.00 17 0.04


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 630.568.78 108 34.82
2. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 495.088.00 146 27.34
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 375.026.17 118 20.71
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 76.012.66 45 4.20
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 65.332.57 15 3.61
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 38.752.63 7 2.14
7. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 23.596.19 19 1.30
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 19.448.96 17 1.07
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 17.627.08 23 0.97
10. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 13.674.15 5 0.76

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 676.065.72 139 37.33
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 572.428.42 63 31.61
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 147.783.71 111 8.16
4. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 83.507.47 39 4.61
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 70.043.25 50 3.87
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 59.679.99 39 3.30
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.092.97 28 2.43
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 43.061.00 10 2.38
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 35.183.77 18 1.94
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 30.780.22 20 1.70


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.599.558.60 2 79.50
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.453.210.11 2 13.43
3. EUROBANK A.D. (17171178) 672.875.04 119 6.22
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 58.828.62 31 0.54
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.177.33 18 0.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK A.D. (17171178) 7.383.386.40 125 68.26
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.913.158.60 1 17.69
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.453.210.11 2 13.43
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 58.828.62 31 0.54
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.065.97 13 0.07


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.539.776.497.32 21 18.33
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.401.116.357.08 12 18.00
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.267.264.206.59 15 17.67
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.156.256.799.20 17 10.11
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.597.305.050.00 6 6.32
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.531.264.316.12 12 6.15
7. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 2.060.803.099.37 5 5.01
8. EUROBANK A.D. (17171178) 1.842.307.500.00 5 4.48
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.235.579.076.22 8 3.00
10. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 995.429.044.46 1 2.42

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 41.126.224.218.81 130 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 36.000.000.000.00 4 20.29
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.500.000.000.00 4 13.81
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 21.000.000.000.00 4 11.83
4. EUROBANK A.D. (17171178) 14.500.000.000.00 4 8.17
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.700.000.000.00 4 7.72
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 13.000.000.000.00 3 7.33
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 11.500.000.000.00 4 6.48
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.000.000.000.00 4 3.94
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.900.000.000.00 4 3.89
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 5.400.000.000.00 4 3.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 177.470.000.000.00 88 100.00