Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2011. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 947.853.352.00 458 48.61
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 326.051.980.00 29315 16.72
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 175.566.412.00 4914 9.00
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 75.466.015.00 159 3.87
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 70.145.599.00 4196 3.60
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 68.041.876.00 9100 3.49
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 57.226.817.00 2768 2.93
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 39.622.196.00 2067 2.03
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 32.261.845.00 2726 1.65
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 28.529.895.00 962 1.46

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.014.477.048.00 636 52.02
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 279.716.454.00 3546 14.34
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 174.531.101.00 2838 8.95
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 104.579.356.00 44803 5.36
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 79.161.151.00 3123 4.06
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.242.536.00 782 2.42
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 44.862.685.00 476 2.30
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 41.048.358.00 306 2.10
9. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 23.705.968.00 172 1.22
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 23.141.910.00 394 1.19
11. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 23.227.469.00 323 1.19


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 801.371.020.00 834 75.02
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 254.723.890.00 219 23.84
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.616.206.00 143 0.62
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.680.950.00 107 0.34
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 989.952.00 8 0.09
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 874.500.00 40 0.08
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.750.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 480.441.960.00 3 44.97
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 256.764.363.00 392 24.04
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 53.383.410.00 67 5.00
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 49.748.711.00 230 4.66
5. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 44.488.038.00 7 4.16
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.360.529.00 357 4.15
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.787.642.00 87 2.60
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 23.434.424.00 8 2.19
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 15.941.760.00 1 1.49
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 12.495.320.00 11 1.17


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 395.645.710.00 514 98.16
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.719.215.23 4 0.43
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.673.584.00 30 0.42
4. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 1.200.000.00 1 0.30
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.184.135.00 78 0.29
6. PB AGROBANKA AD-ADM.UPR-U STEČ (07564856) 789.248.00 1 0.20
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 412.920.00 12 0.10
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 366.592.00 5 0.09
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 63.020.00 5 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 260.173.960.00 103 64.55
2. AS-FINANCIAL CENTER-U PRIN.LIK (17242385) 91.433.880.00 91 22.69
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.536.028.00 2 3.36
4. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 7.075.076.00 39 1.76
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.196.199.02 9 1.29
6. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 4.948.572.00 1 1.23
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 3.686.850.00 1 0.91
8. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 3.246.287.00 198 0.81
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.927.984.00 7 0.73
10. FIMAKS RAČUNOVODSTVO (17341189) 1.300.260.00 13 0.32


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAZVOJNA BANKA VOJVODINE-U ST (08212538) 537.576.18 107 35.86
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 325.511.04 149 21.71
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 275.927.24 113 18.40
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 207.751.74 55 13.86
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 47.111.18 8 3.14
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 24.810.70 25 1.65
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 17.187.22 21 1.15
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.227.16 16 1.08
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.464.83 6 0.76
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.156.45 9 0.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 336.569.39 156 22.45
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 304.988.88 99 20.34
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 245.652.00 7 16.39
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 170.394.02 57 11.37
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 137.182.70 56 9.15
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 122.406.44 38 8.16
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.660.60 34 4.45
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 37.565.60 24 2.51
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 34.356.69 33 2.29
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 28.245.55 28 1.88


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.900.457.49 6 91.39
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 396.005.90 213 7.39
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 42.164.94 48 0.79
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.428.26 18 0.44

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.900.457.49 6 91.39
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 396.005.90 213 7.39
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 42.164.94 48 0.79
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.428.26 18 0.44


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.403.253.340.00 2 14.81
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.332.948.608.10 10 14.07
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.297.481.200.00 4 13.69
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.132.745.227.87 4 11.95
5. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 753.456.950.84 2 7.95
6. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 699.310.225.16 2 7.38
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 634.067.090.00 5 6.69
8. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 308.688.070.00 4 3.26
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 291.203.700.00 1 3.07
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 285.628.500.00 2 3.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 9.476.661.494.69 56 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.700.000.000.00 5 17.04
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.000.000.000.00 5 13.65
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 32.500.000.000.00 5 12.67
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 28.700.000.000.00 5 11.19
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 15.600.000.000.00 3 6.08
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.400.000.000.00 5 6.01
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 13.800.000.000.00 5 5.38
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.700.000.000.00 5 4.95
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.200.000.000.00 5 3.98
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.400.000.000.00 5 2.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 256.450.000.000.00 111 100.00