Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2013. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 14.208.309.061.00 2513 49.15
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 5.113.529.855.00 35566 17.69
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.525.056.641.00 53514 12.19
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.810.545.304.00 122982 6.26
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.526.648.710.00 54021 5.28
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 556.278.381.00 35708 1.92
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 424.163.825.00 10292 1.47
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 371.368.633.00 4143 1.28
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 318.296.935.00 4499 1.10
10. YETTEL BANK A.D. (17138669) 199.150.769.00 370 0.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 12.055.606.023.00 139 41.70
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.363.623.257.00 2261 15.09
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.301.153.376.00 960 14.88
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.081.689.285.00 12396 10.66
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 788.437.478.00 313978 2.73
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 735.824.350.00 6958 2.55
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 716.264.317.00 5992 2.48
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 593.861.459.00 1494 2.05
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 440.723.642.00 1081 1.52
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 310.799.008.00 1195 1.08


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.359.497.133.20 953 75.97
2. YETTEL BANK A.D. (17138669) 320.407.174.00 219 7.25
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 275.038.184.00 965 6.22
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 142.829.204.00 244 3.23
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 138.694.405.37 326 3.14
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 53.236.396.00 476 1.20
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 34.458.100.00 118 0.78
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 27.793.080.00 174 0.63
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 16.825.040.00 192 0.38
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.691.000.00 42 0.26

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.561.307.800.00 20 35.31
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 726.945.537.12 88 16.44
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 546.163.775.65 10 12.35
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 332.678.527.78 602 7.52
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 332.431.058.45 921 7.52
6. YETTEL BANK A.D. (17138669) 247.812.072.50 33 5.60
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 193.647.672.83 984 4.38
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 94.067.851.10 276 2.13
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 93.962.721.20 27 2.12
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 74.061.601.05 364 1.67


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.052.836.727.26 1029 30.19
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.950.160.313.87 2787 29.17
3. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 1.140.480.002.98 1 11.28
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 771.221.889.69 1147 7.63
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 704.363.794.48 1046 6.96
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 642.966.144.46 1 6.36
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 226.902.352.55 1761 2.24
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 124.441.976.08 258 1.23
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 116.072.646.49 434 1.15
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 110.028.231.97 2010 1.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.804.165.594.98 396 17.84
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.532.424.861.27 31 15.15
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.363.788.481.59 41 13.49
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.323.933.093.19 15 13.09
5. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 1.140.480.002.98 1 11.28
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 761.196.501.49 907 7.53
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 510.059.381.32 891 5.04
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 322.699.607.11 221 3.19
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 240.787.164.90 336 2.38
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 174.678.579.23 623 1.73


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 3.100.092.76 7 22.98
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.381.846.39 1432 17.65
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.086.254.44 258 15.46
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.611.696.02 7 11.95
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 867.010.25 192 6.43
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 774.335.84 19 5.74
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 746.716.34 61 5.53
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 526.268.09 26 3.90
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 360.146.76 91 2.67
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 309.006.44 87 2.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.101.080.74 735 22.99
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.833.496.84 247 21.00
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.151.203.25 47 15.94
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.025.565.44 20 7.60
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 980.363.39 447 7.27
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 909.683.91 39 6.74
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 650.063.67 154 4.82
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 577.816.47 117 4.28
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 418.113.75 278 3.10
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 197.980.86 162 1.47


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 32.472.603.40 632 67.05
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.306.313.16 37 25.41
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.346.219.07 24 6.91
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 193.093.53 118 0.40
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 110.614.22 35 0.23
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.502.74 4 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 32.472.603.40 632 67.05
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.369.828.78 32 19.35
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.412.315.70 23 7.05
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.800.416.53 1 3.72
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 534.670.13 1 1.10
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 303.282.54 1 0.63
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 193.093.53 118 0.40
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 160.614.38 36 0.33
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 122.534.74 5 0.25
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 61.986.39 1 0.13


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 116.708.561.211.79 199 39.01
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 38.264.126.856.07 67 12.79
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 29.566.567.567.88 46 9.88
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 20.770.379.171.87 62 6.94
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.852.218.269.79 70 5.63
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.805.115.936.10 31 4.28
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 10.745.239.064.13 46 3.59
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.486.354.000.93 36 2.84
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 8.478.486.178.48 15 2.83
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 7.869.560.413.40 9 2.63

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 299.180.816.607.30 713 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 750.806.580.000.00 71 17.68
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 721.533.190.000.00 95 16.99
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 696.474.530.000.00 90 16.40
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 303.797.850.000.00 114 7.15
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 295.090.680.000.00 112 6.95
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 283.867.180.000.00 92 6.68
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 251.720.380.000.00 59 5.93
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 151.700.000.000.00 65 3.57
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 127.865.590.000.00 115 3.01
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 107.052.070.000.00 70 2.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 4.247.200.000.000.00 1645 100.00