Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 313.070.356.00 25 27.78
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 225.917.767.00 975 20.05
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 150.628.512.00 2972 13.37
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 107.526.502.00 7244 9.54
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 88.337.510.00 30 7.84
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 62.222.521.00 624 5.52
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 38.001.359.00 622 3.37
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.496.539.00 1753 3.24
9. ABC BROKER (20425512) 29.732.846.00 7 2.64
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 16.758.991.00 2150 1.49

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 553.947.673.00 53 49.15
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 313.477.460.00 911 27.82
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 45.773.250.00 15978 4.06
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.999.895.00 528 3.99
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.757.006.00 340 3.17
6. ABC BROKER (20425512) 29.343.226.00 5 2.60
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 17.631.969.00 115 1.56
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.701.917.00 113 1.22
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.906.162.00 175 1.06
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.322.734.00 38 1.00


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 11.615.040.00 193 55.69
2. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 4.094.400.00 12 19.63
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.792.000.00 41 13.39
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.355.000.00 21 11.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.540.480.00 41 21.77
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.489.070.00 80 16.73
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.705.980.00 60 12.97
4. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 2.483.200.00 1 11.91
5. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.994.700.00 1 9.56
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.188.800.00 1 5.70
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.104.950.00 23 5.30
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.098.970.00 15 5.27
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 452.880.00 8 2.17
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 443.990.00 8 2.13


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 233.904.962.88 152 87.15
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.246.000.00 74 6.43
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.166.600.00 138 5.28
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.871.934.48 13 0.70
5. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 726.306.98 3 0.27
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 154.080.00 4 0.06
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 152.916.36 1 0.06
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 145.757.25 1 0.05
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 34.620.48 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 134.053.897.17 2 49.94
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 32.514.062.67 74 12.11
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.960.516.43 35 7.44
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.462.264.95 4 6.13
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 15.205.516.61 49 5.67
6. HALKBANK - broker (17601093) 12.502.700.00 126 4.66
7. Vojvodjanska banka broker (78074313) 6.206.000.00 25 2.31
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.985.723.96 1 2.23
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.480.624.86 4 1.67
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.486.730.74 6 0.93


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 781.805.33 2 40.96
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 468.921.87 32 24.57
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 236.787.36 3 12.40
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 180.135.68 78 9.44
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 175.696.80 5 9.20
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 35.723.06 5 1.87
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.257.48 4 0.54
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.130.84 2 0.43
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 5.436.94 3 0.28
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.062.94 1 0.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 854.321.49 3 44.76
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 802.436.35 7 42.04
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 63.235.00 9 3.31
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 58.191.18 16 3.05
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 45.756.79 39 2.40
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.495.63 13 1.49
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 23.791.17 21 1.25
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.977.38 11 1.05
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.756.85 12 0.41
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.213.69 2 0.17


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 123.795.31 2 52.68
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 65.424.80 25 27.84
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 31.259.52 2 13.30
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.905.39 3 5.49
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.606.90 2 0.68

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 125.328.16 3 53.33
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 65.424.80 25 27.84
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 29.726.67 1 12.65
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.905.39 3 5.49
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.606.90 2 0.68


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.770.702.558.07 20 53.91
2. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 2.348.362.600.00 3 7.55
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.899.644.600.00 4 6.11
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.663.555.191.88 9 5.35
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.423.779.963.76 9 4.58
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.008.366.000.00 2 3.24
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.000.000.000.00 1 3.21
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 977.539.000.00 3 3.14
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 897.968.800.00 3 2.89
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 785.158.700.00 4 2.52

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 31.106.046.254.28 73 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 77.000.000.000.00 5 17.70
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 61.584.340.000.00 6 14.16
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 49.000.000.000.00 7 11.26
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 38.450.000.000.00 11 8.84
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 33.700.000.000.00 12 7.75
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 31.000.000.000.00 10 7.13
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 25.000.000.000.00 7 5.75
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.000.000.000.00 6 5.52
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.972.280.000.00 7 4.82
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 10.386.140.000.00 7 2.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 435.000.000.000.00 155 100.00