Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 299.093.036.00 1034 25.49
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 249.523.220.00 11395 21.27
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 183.567.250.00 3743 15.65
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 164.184.912.00 2886 13.99
5. ABC BROKER (20425512) 68.395.000.00 3 5.83
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 67.570.571.00 2832 5.76
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 42.069.678.00 431 3.59
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 20.819.503.00 341 1.77
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.158.932.00 433 1.29
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.688.316.00 1014 1.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 371.756.561.00 94 31.69
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 245.040.204.00 1167 20.89
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 145.909.012.00 554 12.44
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 62.958.585.00 22396 5.37
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.458.365.00 181 4.90
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 56.433.976.00 592 4.81
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 45.093.449.00 122 3.84
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 38.157.319.00 21 3.25
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 32.134.678.00 184 2.74
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 24.463.147.00 100 2.09


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 30.686.080.00 32 40.23
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 27.793.080.00 174 36.44
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.719.501.00 22 7.50
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.517.500.00 11 5.92
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 3.754.500.00 12 4.92
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.712.000.00 108 4.87
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 86.800.00 4 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 22.048.000.00 1 28.91
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 13.395.570.00 106 17.56
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 12.156.360.00 86 15.94
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.884.423.00 45 9.03
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 6.791.500.00 6 8.90
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.480.683.00 61 8.50
7. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.786.050.00 10 2.34
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.452.430.00 5 1.90
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.053.745.00 1 1.38
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 760.500.00 1 1.00


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.320.468.373.84 1 46.64
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 802.753.811.92 753 28.36
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 642.966.144.46 1 22.71
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.790.527.95 1469 0.73
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.313.240.51 232 0.58
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 12.251.768.60 109 0.43
7. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 11.385.062.52 8 0.40
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.909.449.60 15 0.07
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.030.608.18 15 0.04
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 917.456.00 4 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.322.146.443.92 5 46.70
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 675.822.040.84 251 23.87
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 643.551.605.55 3 22.73
4. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 43.429.436.84 231 1.53
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 22.827.025.04 109 0.81
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 20.901.183.73 61 0.74
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.897.880.04 30 0.60
8. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 15.221.273.04 6 0.54
9. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 9.935.561.12 1399 0.35
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.303.669.07 28 0.29


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 781.964.08 1 70.46
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 122.798.33 38 11.07
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 121.925.97 85 10.99
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 42.782.32 4 3.86
5. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 15.122.89 6 1.36
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.918.60 3 1.34
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.181.30 2 0.74
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.032.71 9 0.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 792.559.77 6 71.42
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 90.005.94 21 8.11
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.277.48 4 5.52
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 42.836.53 44 3.86
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 37.508.33 20 3.38
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 22.548.65 8 2.03
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 16.821.35 8 1.52
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 14.173.42 4 1.28
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 12.284.03 3 1.11
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.793.35 14 0.70


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.000.757.13 12 88.03
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 97.780.94 37 8.60
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 30.835.59 4 2.71
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.568.60 8 0.58
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 953.86 2 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 534.670.13 1 47.03
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 465.850.09 7 40.98
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 97.780.94 37 8.60
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 31.072.50 8 2.73
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.568.60 8 0.58
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 953.86 2 0.08


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.795.250.084.42 19 52.16
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.310.747.050.00 4 11.16
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.851.291.890.00 5 8.94
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.531.958.522.50 3 7.40
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.302.383.300.00 4 6.29
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.184.407.100.00 3 5.72
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 499.220.000.00 1 2.41
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 478.286.500.00 1 2.31
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 399.376.000.00 1 1.93
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 127.850.551.82 2 0.62

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 20.698.044.248.74 46 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 89.882.220.000.00 4 16.55
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 77.500.000.000.00 10 14.27
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 71.696.700.000.00 7 13.20
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 53.000.000.000.00 11 9.76
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 41.000.000.000.00 11 7.55
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.300.000.000.00 8 6.68
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 36.000.000.000.00 11 6.63
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 35.480.000.000.00 11 6.53
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 16.077.780.000.00 6 2.96
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 12.800.000.000.00 8 2.36

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 543.150.000.000.00 166 100.00