Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 777.929.323.00 3895 51.31
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 200.822.694.00 10855 13.25
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 160.126.960.00 10027 10.56
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 130.352.000.00 3 8.60
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 89.513.714.00 4076 5.90
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.416.356.00 1456 1.81
7. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 26.946.320.00 2030 1.78
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 26.476.754.00 285 1.75
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 19.420.913.00 126 1.28
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 15.381.449.00 30 1.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 363.390.272.00 247 23.97
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 315.272.638.00 1106 20.80
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 196.769.930.00 67 12.98
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 122.753.572.00 578 8.10
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 102.041.124.00 154 6.73
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 93.693.185.00 117 6.18
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 79.118.637.00 30573 5.22
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.873.503.00 520 3.75
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 48.846.877.00 217 3.22
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 42.611.409.00 47 2.81


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 305.246.474.00 230 90.78
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 22.519.240.00 64 6.70
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.593.580.00 100 1.37
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.360.000.00 12 1.00
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 533.400.00 14 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 113.562.430.00 6 33.77
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 71.642.242.00 36 21.31
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 54.948.700.00 159 16.34
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 34.999.250.00 2 10.41
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.298.106.00 131 10.20
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.097.750.00 2 3.00
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.127.500.00 14 1.23
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.197.650.00 8 0.65
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.115.750.00 3 0.63
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.101.550.00 36 0.62


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.285.347.84 3 24.51
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.326.510.00 80 15.76
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 5.302.940.00 86 15.69
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.659.921.00 679 13.79
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.873.620.00 63 11.46
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.158.266.00 1 6.39
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.346.142.15 4 3.98
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.293.300.00 13 3.83
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.118.019.13 4 3.31
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 276.942.00 2 0.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.536.920.84 57 37.09
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 3.836.151.00 3 11.35
3. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 3.248.760.00 74 9.61
4. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 2.908.020.00 47 8.60
5. OLIMPIA INVEST AD BEOGRAD (20175583) 2.379.663.00 138 7.04
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.373.905.48 19 4.06
7. AC HOLDING DOO BEOGRAD (17402714) 1.353.000.00 4 4.00
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.059.934.86 14 3.14
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.045.954.05 13 3.09
10. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 1.023.540.00 526 3.03


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 194.562.04 30 40.68
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 111.155.55 107 23.24
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 78.499.34 53 16.41
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.078.67 17 7.75
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 13.571.95 4 2.84
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 12.186.87 1 2.55
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 9.410.00 1 1.97
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.546.65 3 1.37
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 6.123.72 6 1.28
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 6.134.81 6 1.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 173.800.00 2 36.33
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 99.480.78 69 20.80
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 79.396.07 86 16.60
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 35.841.49 22 7.49
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.458.69 14 5.11
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.166.62 18 5.05
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.428.30 3 4.27
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 7.181.20 2 1.50
9. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 5.871.13 1 1.23
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 5.346.95 7 1.12


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 59.109.60 37 45.38
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 47.197.00 2 36.23
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.896.48 4 12.97
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 7.049.87 11 5.41

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 59.109.60 37 45.38
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 47.197.00 2 36.23
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 16.896.48 4 12.97
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 7.049.87 11 5.41


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.398.750.756.04 16 42.76
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.791.036.329.57 7 28.14
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.357.514.600.00 3 6.15
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.127.577.124.94 6 5.55
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.777.358.333.40 4 4.64
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.350.034.700.00 2 3.52
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 824.929.059.39 2 2.15
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 804.731.161.51 2 2.10
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 499.740.523.24 2 1.30
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 476.397.000.00 1 1.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 38.346.258.422.81 50 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 59.500.000.000.00 5 22.88
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 41.624.470.000.00 8 16.01
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 33.530.000.000.00 7 12.90
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 29.000.000.000.00 6 11.15
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 19.461.540.000.00 7 7.49
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.230.770.000.00 10 7.40
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.000.000.000.00 4 7.31
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 11.700.000.000.00 10 4.50
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.307.690.000.00 3 3.20
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 3.900.000.000.00 4 1.50

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 260.000.000.000.00 102 100.00