Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec mart 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 511.681.139.00 6711 35.35
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 246.089.382.00 9278 17.00
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 237.400.325.00 11033 16.40
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 126.574.779.00 350 8.74
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 86.490.004.00 3108 5.97
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 56.423.000.00 49 3.90
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 48.936.655.00 133 3.38
8. MOBI BANKA AD (17138669) 34.368.351.00 118 2.37
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.868.947.00 2515 1.93
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.264.636.00 6 1.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 342.191.558.00 1248 23.64
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 328.635.979.00 128 22.70
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 231.244.547.00 221 15.97
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 93.548.794.00 106 6.46
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 83.080.400.00 34246 5.74
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 59.320.862.00 580 4.10
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.623.599.00 627 3.84
8. TEZORO BROKER AD (17417606) 48.000.000.00 2 3.32
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 37.825.683.00 232 2.61
10. MOBI BANKA AD (17138669) 34.209.300.00 24 2.36


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOBI BANKA AD (17138669) 278.904.600.00 128 47.20
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 228.107.750.00 149 38.61
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 53.793.950.00 22 9.10
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.670.040.00 364 3.33
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.723.795.00 100 1.48
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.341.245.00 2 0.23
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 315.000.00 3 0.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOBI BANKA AD (17138669) 245.061.700.00 29 41.48
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 110.807.337.00 174 18.75
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 66.003.707.00 85 11.17
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 61.551.750.00 2 10.42
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 34.376.634.00 77 5.82
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 18.519.950.00 21 3.13
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 15.405.780.00 228 2.61
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 9.162.044.00 24 1.55
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.951.550.00 5 1.52
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.115.710.00 8 0.53


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 407.482.497.22 208 58.22
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 258.235.080.60 1505 36.90
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.572.280.00 58 1.65
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.166.504.16 243 0.88
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.119.520.00 145 0.87
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.883.566.26 9 0.70
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.117.656.55 64 0.45
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.447.524.16 12 0.21
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 176.236.68 1 0.03
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 217.008.00 38 0.03
11. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 233.528.80 1 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 168.460.342.25 1057 24.07
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 139.971.442.50 7 20.00
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 90.936.141.21 287 12.99
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 74.345.973.29 20 10.62
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.077.736.67 205 6.73
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 41.540.535.91 68 5.94
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 31.208.495.45 4 4.46
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 30.982.660.45 160 4.43
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.146.309.74 72 3.74
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 12.867.058.63 108 1.84


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 489.191.87 7 45.27
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 161.472.08 102 14.94
3. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 134.169.13 1 12.42
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 103.406.66 40 9.57
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 95.664.42 32 8.85
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.851.00 25 4.43
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 25.612.73 11 2.37
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 18.486.49 11 1.71
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.770.20 1 0.26
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.921.91 3 0.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 434.481.81 10 40.21
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 331.010.74 51 30.63
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 116.170.69 67 10.75
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.070.50 14 3.71
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 31.069.36 20 2.88
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 25.777.66 9 2.39
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 23.235.28 9 2.15
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.117.22 16 1.95
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 19.558.77 10 1.81
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 18.808.16 13 1.74


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.608.073.35 8 59.55
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 3.059.867.96 2 39.54
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 53.587.54 35 0.69
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.380.90 4 0.10
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.721.85 6 0.09
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.502.74 4 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 7.627.224.51 8 98.57
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 53.587.54 35 0.69
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 40.716.80 2 0.53
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.380.90 4 0.10
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 6.721.85 6 0.09
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.502.74 4 0.03


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.071.341.957.36 25 44.90
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.826.295.200.00 6 10.51
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.905.270.199.02 3 7.09
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.832.507.659.34 5 6.82
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.784.378.368.91 5 6.64
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.434.928.000.00 3 5.34
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.003.210.861.73 2 3.73
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 799.799.258.03 1 2.97
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 703.987.058.72 4 2.62
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 698.591.765.48 3 2.60

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 26.887.123.655.74 65 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 56.697.060.000.00 5 20.25
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.316.340.000.00 11 19.76
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 46.020.040.000.00 4 16.44
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 28.500.000.000.00 5 10.18
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.248.790.000.00 7 8.66
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 19.557.880.000.00 7 6.98
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.400.000.000.00 8 4.43
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 9.449.280.000.00 9 3.37
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 6.700.000.000.00 6 2.39
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.521.230.000.00 3 2.33

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 280.000.000.000.00 93 100.00