Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 260.379.395.00 11021 27.75
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 184.613.211.00 119 19.67
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 109.285.750.00 6961 11.65
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 105.762.170.00 11649 11.27
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 82.353.233.00 4917 8.78
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 71.642.160.00 5548 7.63
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 24.821.624.00 3923 2.65
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 23.892.500.00 26 2.55
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.605.858.00 242 2.41
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 15.418.643.00 167 1.64

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 228.490.391.00 1275 24.35
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 136.225.869.00 100 14.52
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 113.932.753.00 42092 12.14
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 87.323.329.00 701 9.31
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 52.850.170.00 792 5.63
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 51.753.197.00 235 5.51
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 40.870.887.00 157 4.36
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 38.087.761.00 131 4.06
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 37.571.078.00 5 4.00
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 37.241.604.00 111 3.97


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.132.699.00 73 86.65
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.620.745.00 59 11.04
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.111.320.00 40 2.18
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 68.400.00 1 0.13

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 19.875.466.00 1 39.02
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 7.927.302.00 23 15.56
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.135.034.00 37 10.08
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.318.883.00 20 8.48
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.632.020.00 21 5.17
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.048.897.00 8 4.02
7. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.755.791.00 2 3.45
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.652.250.00 1 3.24
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.469.401.00 6 2.88
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 915.725.00 32 1.80


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 75.979.080.71 20 41.32
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.372.915.29 173 25.76
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 30.869.227.30 293 16.79
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 21.666.580.82 190 11.78
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.643.830.07 61 2.53
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.446.642.81 3 1.33
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 692.104.50 18 0.38
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 219.559.55 8 0.12

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 60.907.208.15 48 33.12
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.327.184.83 69 12.14
3. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 17.269.630.00 41 9.39
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 12.712.174.50 95 6.91
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 9.821.398.86 10 5.34
6. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 8.239.034.71 40 4.48
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.714.027.11 9 2.56
8. AC HOLDING DOO BEOGRAD (17402714) 4.575.174.39 11 2.49
9. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 3.808.690.00 163 2.07
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.594.076.35 43 1.95


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 266.753.97 9 46.91
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 162.513.27 88 28.58
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 51.904.80 26 9.13
4. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 32.851.32 24 5.78
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 26.840.74 4 4.72
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.819.20 20 2.61
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.438.91 7 1.31
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.919.11 2 0.51
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.102.91 2 0.37
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 495.00 1 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 256.878.26 9 45.17
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 94.612.63 51 16.64
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 48.874.38 49 8.59
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.035.25 19 7.04
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 28.681.63 1 5.04
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 22.236.47 10 3.91
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.110.30 4 3.36
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 17.353.54 12 3.05
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 11.478.60 4 2.02
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 11.345.07 6 2.00


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 31.184.512.26 60 98.37
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 479.396.58 3 1.51
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 32.079.15 19 0.10
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.979.87 1 0.01
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.432.08 2 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 31.184.512.26 60 98.37
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 481.828.66 5 1.52
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 32.079.15 19 0.10
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.979.87 1 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.171.858.787.54 35 57.78
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.692.551.054.20 10 13.44
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.946.126.684.80 5 8.44
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.622.100.982.66 4 7.51
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 907.119.894.40 3 2.60
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 748.581.757.76 4 2.14
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 697.093.600.00 1 2.00
8. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 673.593.000.00 2 1.93
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 477.340.000.00 1 1.37
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 404.203.968.56 2 1.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 34.913.155.824.72 71 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 104.844.610.000.00 5 28.72
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 62.703.930.000.00 5 17.18
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 55.710.710.000.00 10 15.26
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 38.235.930.000.00 11 10.48
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 22.914.080.000.00 7 6.28
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 19.486.720.000.00 6 5.34
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 18.011.220.000.00 15 4.93
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.027.160.000.00 8 1.93
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 6.556.320.000.00 13 1.80
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.717.570.000.00 5 1.57

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 365.000.000.000.00 116 100.00