Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec maj 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 156.472.915.00 6445 27.89
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 114.038.398.00 9966 20.33
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 88.001.038.00 136 15.69
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.108.295.00 862 8.04
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 43.385.122.00 500 7.73
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 41.872.480.00 2958 7.46
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 20.649.420.00 323 3.68
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 9.371.823.00 92 1.67
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.580.691.00 1186 1.53
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.577.137.00 709 1.53

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 112.467.157.00 47 20.05
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 111.298.700.00 579 19.84
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 102.361.541.00 989 18.25
4. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 61.833.982.00 21722 11.02
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.040.493.00 483 7.67
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 31.331.531.00 171 5.59
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 28.482.144.00 81 5.08
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 12.678.167.00 125 2.26
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.504.245.00 12 1.87
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 7.764.834.00 114 1.38


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 285.200.000.00 46 97.83
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.006.844.00 54 1.03
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.705.200.00 23 0.58
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.015.000.00 2 0.35
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 589.140.00 2 0.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 232.633.300.00 3 79.80
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 33.957.400.00 2 11.65
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.068.420.00 37 3.11
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.790.369.00 19 1.99
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.699.110.00 26 1.95
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.261.700.00 1 0.43
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 908.300.00 2 0.31
8. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 509.000.00 4 0.17
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 408.810.00 9 0.14
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 302.970.00 7 0.10


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 1.140.480.002.98 1 68.42
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 447.987.462.00 109 26.88
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 57.622.525.05 455 3.46
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.028.969.29 86 0.60
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.107.480.93 131 0.43
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.140.900.00 1 0.19
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 291.575.00 30 0.02
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 91.673.40 2 0.01
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 84.000.00 1 0.01
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.746.75 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 1.140.480.002.98 1 68.42
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 425.531.923.12 3 25.53
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 52.869.262.76 382 3.17
4. HALKBANK - broker (17601093) 14.611.431.63 89 0.88
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.650.838.41 70 0.76
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 4.959.307.02 85 0.30
7. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 4.477.342.41 61 0.27
8. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 2.533.512.93 13 0.15
9. AC HOLDING DOO BEOGRAD (17402714) 2.128.931.75 4 0.13
10. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 1.537.543.12 16 0.09


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 1.928.369.60 2 84.51
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 160.821.93 111 7.05
3. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 57.775.56 27 2.53
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 49.310.82 18 2.16
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 41.478.44 30 1.82
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 16.230.13 5 0.71
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 14.034.19 4 0.62
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.685.27 5 0.51
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.164.92 2 0.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.011.673.37 62 88.16
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 61.204.14 27 2.68
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 50.581.10 30 2.22
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 46.654.22 27 2.04
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 40.491.56 15 1.77
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 12.236.99 6 0.54
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 10.324.97 12 0.45
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 8.937.00 2 0.39
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.865.67 2 0.39
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.239.91 1 0.32


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 86.319.13 47 40.98
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 61.986.39 1 29.43
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 49.150.92 4 23.34
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 13.161.47 10 6.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 86.319.13 47 40.98
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 61.986.39 1 29.43
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 30.133.91 1 14.31
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 19.017.01 3 9.03
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 13.161.47 10 6.25


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.504.443.333.76 22 40.74
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.301.924.775.20 4 9.87
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.278.986.438.00 4 9.77
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.640.207.575.20 4 7.03
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.502.868.000.00 3 6.44
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.189.966.750.00 7 5.10
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 1.005.307.600.00 1 4.31
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 975.513.200.00 2 4.18
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 671.281.040.00 2 2.88
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 637.835.900.00 2 2.73

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 23.332.210.935.88 63 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 68.862.790.000.00 4 26.49
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 65.053.400.000.00 3 25.02
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 37.013.400.000.00 3 14.24
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 25.803.770.000.00 9 9.92
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 18.901.470.000.00 6 7.27
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 13.000.000.000.00 2 5.00
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 8.913.810.000.00 8 3.43
8. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 5.302.050.000.00 7 2.04
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 5.033.160.000.00 3 1.94
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.370.720.000.00 2 1.30

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 260.000.000.000.00 54 100.00