Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec jun 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 91.783.860.00 6087 22.09
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 74.960.023.00 2204 18.04
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 51.299.078.00 66 12.35
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.191.401.00 1929 11.60
5. MOBI BANKA AD (17138669) 31.414.625.00 104 7.56
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.960.143.00 4255 7.21
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 29.635.724.00 1050 7.13
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 29.122.494.00 1532 7.01
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 5.116.950.00 84 1.23
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.044.669.00 361 1.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 114.239.051.00 809 27.50
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 50.248.141.00 367 12.09
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 40.010.379.00 16179 9.63
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 38.980.391.00 27 9.38
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 36.063.155.00 429 8.68
6. MOBI BANKA AD (17138669) 33.108.746.00 17 7.97
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 30.203.393.00 142 7.27
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 13.780.662.00 71 3.32
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.261.071.00 49 2.47
10. FIMAKS RAČUNOVODSTVO (17341189) 8.907.600.00 1 2.14


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 482.294.900.00 45 84.27
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 36.865.100.00 17 6.44
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 32.618.356.00 62 5.70
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.401.000.00 55 3.22
5. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 2.121.540.00 37 0.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 466.550.000.00 1 81.52
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.921.090.00 115 5.40
3. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 17.933.850.00 1 3.13
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 16.136.480.00 3 2.82
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 13.627.900.00 35 2.38
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 10.357.796.00 1 1.81
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.631.530.00 24 1.16
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.952.800.00 8 0.34
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.767.000.00 5 0.31
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 1.760.000.00 3 0.31


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 7.393.850.00 221 67.23
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.037.897.55 3 9.44
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.016.910.90 3 9.25
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 758.701.09 10 6.90
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 339.495.00 5 3.09
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 283.584.32 2 2.58
7. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 160.000.00 1 1.45
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 6.744.15 1 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. WISE BROKER-U PRIN.LIKVID. (17252461) 3.443.520.00 84 31.31
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.245.026.60 17 20.41
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.028.080.00 10 9.35
4. FIMAKS RAČUNOVODSTVO (17341189) 982.600.00 70 8.94
5. BELGRADE INDEPEN.BROKER-U LIKV (17320858) 885.660.00 30 8.05
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 679.203.04 11 6.18
7. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 530.432.00 1 4.82
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 465.804.32 5 4.24
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 171.000.00 2 1.55
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 148.560.00 4 1.35


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 377.243.48 184 37.51
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 201.019.87 6 19.99
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 160.621.53 24 15.97
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 66.114.63 24 6.57
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 64.722.35 12 6.44
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 60.425.63 14 6.01
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 41.379.96 1 4.11
8. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 22.313.87 10 2.22
9. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 7.114.42 4 0.71
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.196.05 3 0.22

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 290.611.53 84 28.90
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 277.453.78 5 27.59
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 85.250.46 12 8.48
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 69.668.39 36 6.93
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 62.000.78 52 6.16
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 60.470.01 22 6.01
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 50.485.47 1 5.02
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 50.305.47 21 5.00
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 24.626.61 18 2.45
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 23.347.94 23 2.32


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 266.301.57 109 85.24
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 38.580.28 11 12.35
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.013.50 1 2.24
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 512.42 1 0.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 266.301.57 109 85.24
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 38.580.28 11 12.35
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.013.50 1 2.24
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 512.42 1 0.16


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.457.711.900.00 3 21.56
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.231.312.200.00 3 18.21
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.109.407.200.00 4 16.41
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 987.674.000.00 3 14.61
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 499.146.557.98 1 7.38
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 382.407.200.00 1 5.66
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 279.444.061.40 5 4.13
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 278.402.200.00 3 4.12
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 247.843.476.62 2 3.67
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 148.151.100.00 2 2.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 6.760.079.039.78 31 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 62.350.000.000.00 7 21.20
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 47.000.000.000.00 7 15.98
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.500.000.000.00 8 15.81
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 24.500.000.000.00 11 8.33
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 20.200.000.000.00 10 6.87
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 17.000.000.000.00 6 5.78
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 15.600.000.000.00 12 5.30
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.455.560.000.00 4 5.26
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 8.000.000.000.00 12 2.72
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.800.000.000.00 9 2.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 294.100.000.000.00 135 100.00