Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec avgust 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 414.434.853.00 65 42.48
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 183.767.281.00 6214 18.84
3. MOBI BANKA AD (17138669) 130.640.705.00 6 13.39
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 66.916.820.00 9192 6.86
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 57.304.032.00 1194 5.87
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 28.838.415.00 869 2.96
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.585.129.00 4002 2.73
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 22.760.107.00 577 2.33
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 17.892.594.00 811 1.83
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 5.130.000.00 1 0.53

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 317.681.073.00 45 32.56
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 290.399.362.00 142 29.77
3. MOBI BANKA AD (17138669) 130.609.005.00 4 13.39
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 71.531.051.00 860 7.33
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 47.936.588.00 21284 4.91
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.085.111.00 490 2.78
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.894.252.00 400 2.55
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 16.644.223.00 54 1.71
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.058.573.00 72 0.83
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 7.514.898.00 161 0.77


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 37.649.500.00 183 49.87
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 19.749.600.00 25 26.16
3. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 13.905.500.00 130 18.42
4. MOBI BANKA AD (17138669) 3.333.474.00 13 4.42
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 861.200.00 46 1.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 36.225.007.00 151 47.98
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.593.900.00 3 20.65
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.151.800.00 115 8.15
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.342.800.00 1 5.75
5. MOBI BANKA AD (17138669) 2.481.875.00 2 3.29
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.205.200.00 35 2.92
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.887.500.00 18 2.50
8. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 1.852.200.00 3 2.45
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.421.700.00 20 1.88
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 938.123.00 14 1.24


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 628.309.809.50 211 84.34
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 111.218.266.24 1 14.93
3. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 1.676.640.00 1 0.23
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.672.201.60 7 0.22
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 810.000.00 7 0.11
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 560.019.00 2 0.08
7. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 439.968.60 16 0.06
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 246.600.00 1 0.03
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.500.00 4 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 287.738.825.35 4 38.62
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 216.826.865.16 85 29.11
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 111.486.504.04 3 14.97
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.070.170.88 42 6.18
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 24.746.746.57 40 3.32
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.152.915.50 17 1.90
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 12.045.001.47 5 1.62
8. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 8.858.790.00 1 1.19
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 5.148.485.64 5 0.69
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.408.724.49 19 0.59


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOBI BANKA AD (17138669) 123.518.00 88 39.14
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 82.572.43 54 26.17
3. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 60.885.70 12 19.30
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.348.29 8 4.55
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 13.074.73 9 4.14
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 8.826.10 9 2.80
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.486.17 10 2.37
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.917.05 3 0.92
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.911.90 2 0.61

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 87.446.40 39 27.71
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 51.569.06 51 16.34
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 49.126.40 29 15.57
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 45.839.20 32 14.53
5. PRIVREDNA BANKA AD - U STEČAJU (07051093) 19.824.58 7 6.28
6. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 12.092.63 10 3.83
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.310.27 4 3.58
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.543.90 6 3.34
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 8.544.78 3 2.71
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 8.169.23 7 2.59


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 430.033.36 4 69.91
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 131.743.87 66 21.42
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 38.622.37 3 6.28
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 14.685.43 13 2.39

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 260.001.20 2 42.27
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 131.743.87 66 21.42
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 120.032.00 1 19.51
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 88.622.53 4 14.41
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 14.685.43 13 2.39


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.533.816.065.75 6 19.33
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.475.634.647.10 11 19.02
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.000.000.000.00 1 10.94
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.917.253.482.00 3 10.49
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.740.569.624.20 6 9.52
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.215.117.128.48 4 6.65
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 939.741.070.55 5 5.14
8. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 763.530.378.48 3 4.18
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 610.861.544.80 1 3.34
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 599.736.699.32 2 3.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.278.073.353.73 53 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 92.427.360.000.00 6 26.41
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 59.000.000.000.00 8 16.86
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 44.125.650.000.00 6 12.61
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 26.008.750.000.00 9 7.43
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 22.000.000.000.00 4 6.29
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 18.000.000.000.00 8 5.14
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 17.010.500.000.00 9 4.86
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.000.000.000.00 7 4.00
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.900.000.000.00 6 3.11
10. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 7.355.140.000.00 8 2.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 350.000.000.000.00 131 100.00