Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec septembar 2013. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 385.812.354.00 3943 37.96
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 313.405.662.00 64 30.84
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 94.698.765.00 12955 9.32
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 66.431.197.00 1028 6.54
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.283.801.00 1040 2.98
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 28.242.542.00 978 2.78
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.215.000.00 2612 2.78
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 17.099.253.00 113 1.68
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.165.505.00 952 1.30
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 11.827.143.00 652 1.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 329.614.959.00 220 32.43
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 145.179.395.00 84 14.28
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 119.832.972.00 981 11.79
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 61.147.206.00 38 6.02
5. JUBMES BANKA - broker (77074433) 55.251.000.00 2 5.44
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 48.467.867.00 22919 4.77
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 47.847.134.00 428 4.71
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 42.592.606.00 488 4.19
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 34.294.935.00 81 3.37
10. UNIVERZAL BANKA AD - U STEČAJU (06031676) 22.424.308.00 46 2.21


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 700.100.000.00 37 79.13
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 120.110.000.00 318 13.58
3. MOBI BANKA AD (17138669) 38.169.100.00 78 4.31
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.128.000.00 16 2.50
5. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 4.196.500.00 251 0.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 538.157.000.00 7 60.83
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 173.424.000.00 1 19.60
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 55.730.000.00 1 6.30
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 31.056.300.00 6 3.51
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 18.504.200.00 95 2.09
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.991.200.00 141 2.03
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 16.703.500.00 59 1.89
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.456.550.00 61 1.75
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 10.956.500.00 288 1.24
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.028.900.00 3 0.34


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.360.104.535.65 287 80.00
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 196.537.850.14 1386 11.56
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 52.485.763.00 13 3.09
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 39.963.482.65 134 2.35
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 25.757.670.95 23 1.52
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 20.510.026.29 5 1.21
7. MOBI BANKA AD (17138669) 2.647.574.00 55 0.16
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.379.452.68 1 0.08
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 399.864.60 4 0.02
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 238.745.00 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 1.356.859.944.33 10 79.81
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 161.349.872.03 6 9.49
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 53.021.741.56 26 3.12
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 41.232.474.00 957 2.43
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.862.871.44 71 0.99
6. HALKBANK - broker (17601093) 12.703.000.00 90 0.75
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.883.541.99 49 0.52
8. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 7.896.900.00 35 0.46
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 7.453.000.00 13 0.44
10. TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD (17341324) 7.075.000.00 125 0.42


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 269.728.75 183 47.59
2. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 118.530.50 1 20.91
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 68.141.49 24 12.02
4. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 44.850.00 4 7.91
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 23.562.40 1 4.16
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 18.200.00 2 3.21
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 12.294.13 9 2.17
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.493.08 5 0.62
9. MOBI BANKA AD (17138669) 2.756.34 3 0.49
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.670.30 1 0.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 171.029.70 88 30.17
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 118.530.50 1 20.91
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 93.578.49 8 16.51
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 51.750.95 32 9.13
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.630.60 25 5.76
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.480.86 21 5.02
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.912.25 17 3.51
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 18.136.97 9 3.20
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 11.708.33 7 2.07
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 7.950.62 7 1.40


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 80.712.39 47 69.88
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 23.474.49 12 20.33
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 6.392.84 1 5.54
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.913.93 1 4.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 80.712.39 47 69.88
2. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 23.474.49 12 20.33
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 6.392.84 1 5.54
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.913.93 1 4.25


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.804.081.185.07 4 16.70
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.698.309.953.36 5 16.07
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.061.668.154.75 8 12.28
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.460.369.781.30 8 8.70
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.133.321.500.00 5 6.75
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.048.023.092.00 4 6.24
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.018.693.861.32 5 6.07
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 987.575.050.00 2 5.88
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 937.289.500.00 2 5.58
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 619.071.017.97 3 3.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 16.794.143.208.42 57 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 63.523.570.000.00 8 16.72
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 62.953.540.000.00 11 16.57
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 40.600.000.000.00 12 10.68
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 36.000.000.000.00 12 9.47
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 35.354.750.000.00 8 9.30
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 27.000.000.000.00 5 7.11
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 20.000.000.000.00 10 5.26
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 16.100.000.000.00 12 4.24
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.300.000.000.00 9 3.76
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.500.000.000.00 9 3.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 380.000.000.000.00 187 100.00