Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2014. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 4.642.678.777.00 6099 29.89
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.789.740.462.00 18168 17.96
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.307.353.608.00 20318 14.85
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.777.237.986.00 81640 11.44
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.545.456.264.00 36985 9.95
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 595.509.316.00 13540 3.83
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 514.559.855.00 7072 3.31
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 486.768.806.00 23101 3.13
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 150.509.409.00 9054 0.97
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 116.092.218.00 7115 0.75

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.871.794.525.00 1773 18.49
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.836.971.264.00 98 18.26
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.637.706.734.00 11437 16.98
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.150.397.701.00 2011 13.84
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 849.579.109.00 12339 5.47
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 760.183.122.00 7495 4.89
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 640.192.876.00 114 4.12
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 621.849.220.00 1434 4.00
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 509.075.227.00 189757 3.28
10. CONVEST A.D. NOVI SAD (08700257) 303.825.720.00 1 1.96


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.994.854.291.00 1041 50.15
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 786.036.701.69 1615 19.76
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 527.501.742.22 232 13.26
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 176.640.400.00 443 4.44
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 165.074.417.00 90 4.15
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 88.906.803.71 456 2.23
7. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 75.950.776.32 84 1.91
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 51.175.200.00 75 1.29
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 32.292.097.32 64 0.81
10. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 14.626.359.12 267 0.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 943.307.695.50 747 23.71
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 779.826.269.80 1253 19.60
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 779.604.798.81 43 19.60
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 312.631.004.98 14 7.86
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 231.860.291.21 1324 5.83
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 160.679.928.78 91 4.04
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 150.258.581.94 311 3.78
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 136.342.150.18 79 3.43
9. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 104.807.325.33 76 2.63
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 80.801.212.32 4 2.03


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.300.476.847.03 833 44.44
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.122.368.329.74 165 21.68
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 507.149.796.51 1169 9.80
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 465.202.998.40 3 8.99
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 349.106.565.52 3688 6.74
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 122.613.767.41 565 2.37
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 117.604.077.13 671 2.27
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 35.183.230.80 686 0.68
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 26.010.557.78 8 0.50
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 22.128.315.68 311 0.43

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.276.099.072.93 159 43.97
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 936.849.003.99 61 18.10
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 466.182.392.74 12 9.01
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 441.153.381.36 647 8.52
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 221.360.905.99 452 4.28
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 193.191.376.23 1774 3.73
7. FIMAKS RAČUNOVODSTVO A.D. BEOG (17341189) 72.487.647.48 273 1.40
8. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 67.726.534.87 795 1.31
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 66.082.603.82 14 1.28
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 52.629.439.98 707 1.02


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 14.376.738.26 8 35.82
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 8.128.578.91 151 20.25
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.668.907.82 91 19.11
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.996.899.43 348 9.96
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 3.292.225.38 6 8.20
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.366.018.45 178 3.40
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 700.014.05 215 1.74
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 161.019.54 83 0.40
9. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 130.504.06 32 0.33
10. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 111.649.75 135 0.28

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 19.560.454.00 45 48.74
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 9.455.942.15 5 23.56
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 6.568.649.51 218 16.37
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.936.556.73 14 4.83
5. EUROBANK A.D. (17171178) 660.057.98 298 1.64
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 548.290.04 16 1.37
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 423.430.03 263 1.06
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 284.830.18 148 0.71
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 144.489.68 6 0.36
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 123.985.33 100 0.31


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 10.942.426.44 2 34.66
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.102.167.77 26 25.66
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.653.917.26 21 17.91
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.949.708.40 1 15.68
5. EUROBANK A.D. (17171178) 1.238.721.84 375 3.92
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 420.605.01 25 1.33
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 165.547.23 2 0.52
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 99.040.69 54 0.31

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 16.953.831.68 3 53.70
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 7.720.248.29 16 24.45
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 5.326.356.31 31 16.87
4. EUROBANK A.D. (17171178) 1.238.721.84 375 3.92
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 100.072.05 1 0.32
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 99.040.69 54 0.31
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 80.898.17 3 0.26
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 41.877.26 20 0.13
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 11.088.35 3 0.04


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 133.011.666.227.43 190 38.96
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 30.902.149.259.67 67 9.05
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 30.681.933.502.87 124 8.99
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 26.688.330.932.24 41 7.82
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 26.131.787.175.76 52 7.65
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 17.542.179.152.25 32 5.14
7. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 14.795.389.400.00 27 4.33
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 9.853.962.781.24 16 2.89
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 8.617.261.916.45 11 2.52
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.450.500.476.69 50 2.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 341.442.417.067.73 767 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 604.240.860.000.00 50 16.85
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 582.886.660.000.00 36 16.26
3. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 363.630.790.000.00 32 10.14
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 325.500.000.000.00 45 9.08
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 320.669.730.000.00 41 8.94
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 293.200.000.000.00 47 8.18
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 135.662.170.000.00 43 3.78
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 131.535.550.000.00 41 3.67
9. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 106.500.000.000.00 26 2.97
10. EUROBANK A.D. (17171178) 102.520.570.000.00 41 2.86

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 3.585.820.000.000.00 852 100.00