Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 530.523.897.00 1071 44.16
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 191.606.979.00 5372 15.95
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 105.376.829.00 1019 8.77
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 104.880.697.00 2041 8.73
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 59.080.745.00 178 4.92
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 53.134.420.00 161 4.42
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 44.138.049.00 1879 3.67
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 32.747.525.00 1689 2.73
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 15.484.530.00 47 1.29
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 14.132.690.00 32 1.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 377.986.180.00 12 31.46
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 158.121.727.00 938 13.16
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 151.496.596.00 989 12.61
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 134.680.664.00 221 11.21
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 126.898.361.00 165 10.56
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 72.430.799.00 687 6.03
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 40.644.241.00 184 3.38
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 32.871.501.00 115 2.74
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 32.672.047.00 10541 2.72
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 14.780.417.00 210 1.23


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 682.724.765.69 586 92.49
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 31.450.000.00 166 4.26
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.174.100.00 50 1.51
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 7.940.146.30 141 1.08
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.823.200.00 13 0.52
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 637.000.00 27 0.09
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 271.500.00 21 0.04
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 146.552.00 1 0.02

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 536.643.713.07 60 72.70
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 121.212.572.25 410 16.42
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 32.420.051.91 267 4.39
4. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 15.360.562.00 4 2.08
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 7.064.601.20 123 0.96
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.781.966.62 23 0.51
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 3.385.840.00 33 0.46
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 3.327.678.00 13 0.45
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 3.134.398.00 23 0.42
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 2.887.304.88 3 0.39


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 45.933.434.80 697 72.77
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 6.600.337.42 285 10.46
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 4.215.936.00 6 6.68
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.501.516.16 68 5.55
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.475.790.36 3 3.92
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 183.000.00 1 0.29
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 161.971.77 1 0.26
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 51.982.20 1 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 26.648.234.80 429 42.22
2. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 12.652.156.56 168 20.04
3. BELGRADE INDEPEN.BROKER-U LIKV (17320858) 5.023.105.38 254 7.96
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.845.637.58 73 7.68
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.535.675.75 19 7.19
6. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 2.475.430.78 37 3.92
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.889.729.31 1 2.99
8. FIMAKS RAČUNOVODSTVO (17341189) 1.467.693.00 36 2.33
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 947.078.00 2 1.50
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 811.220.28 5 1.29


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 803.067.21 7 62.03
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 294.510.00 1 22.75
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 59.385.61 32 4.59
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 54.970.17 26 4.25
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 44.904.31 19 3.47
6. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 32.685.72 17 2.52
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 5.185.54 7 0.40

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 602.363.24 12 46.53
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 491.300.00 1 37.95
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 105.999.42 28 8.19
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 35.263.00 29 2.72
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.971.26 5 1.54
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.847.89 7 1.22
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.937.32 10 0.84
8. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 4.631.95 3 0.36
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.100.50 6 0.24
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.583.20 3 0.20


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 93.425.99 29 62.49
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 50.046.30 1 33.47
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.438.90 6 2.30
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.600.60 1 1.74

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 93.425.99 29 62.49
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 50.046.30 1 33.47
3. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.438.90 6 2.30
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.600.60 1 1.74


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.860.465.398.00 7 46.89
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.755.472.179.80 15 14.58
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.600.000.000.00 1 8.47
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.500.041.884.50 4 7.94
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.081.080.000.00 3 5.72
6. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 866.204.500.00 2 4.58
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 394.703.500.00 2 2.09
8. PIRAEUS BANK A.D. (17082990) 385.876.000.00 1 2.04
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 384.784.179.24 2 2.04
10. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 343.843.150.00 1 1.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.897.982.404.14 46 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 68.500.000.000.00 5 34.11
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 36.200.000.000.00 5 18.02
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 21.000.000.000.00 4 10.46
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 12.900.000.000.00 3 6.42
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 11.500.000.000.00 3 5.73
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.500.000.000.00 4 5.73
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 7.809.090.000.00 5 3.89
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 6.036.360.000.00 4 3.01
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 4.700.000.000.00 4 2.34
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 4.508.700.000.00 5 2.24

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 200.850.000.000.00 63 100.00