Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec april 2014. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 406.682.248.00 966 34.16
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 326.479.449.00 884 27.42
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 147.087.632.00 10505 12.35
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 70.792.026.00 2458 5.95
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 59.720.859.00 1366 5.02
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.482.306.00 1345 3.32
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 38.239.695.00 4899 3.21
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 32.727.272.00 830 2.75
9. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 13.989.045.00 71 1.17
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 13.025.821.00 1274 1.09

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 309.186.585.00 157 25.97
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 261.846.207.00 23 21.99
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 175.155.396.00 918 14.71
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 95.429.166.00 1545 8.01
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 72.614.600.00 5 6.10
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 68.976.287.00 698 5.79
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 64.058.877.00 22996 5.38
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.405.056.00 156 3.98
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 19.788.488.00 115 1.66
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 19.537.753.00 317 1.64


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.337.600.00 10 44.62
2. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 5.784.411.00 31 30.96
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.766.600.00 15 14.81
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.797.715.71 23 9.62

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.354.441.97 25 28.65
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.268.554.51 37 28.19
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.820.955.42 7 25.80
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.302.924.00 1 12.32
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 501.242.16 3 2.68
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 133.419.72 1 0.71
7. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 126.518.70 1 0.68
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 96.614.28 1 0.52
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 40.255.95 1 0.22
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 27.000.00 1 0.14


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 818.929.281.59 5 78.21
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 214.031.846.57 2517 20.44
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.047.137.56 50 0.86
4. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.065.322.92 10 0.20
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.380.295.00 39 0.13
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 756.702.56 4 0.07
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 631.314.00 4 0.06
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 105.346.32 1 0.01
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 143.116.90 2 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 820.750.947.07 20 78.38
2. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 67.163.332.98 785 6.41
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 62.224.334.37 872 5.94
4. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 21.819.147.99 126 2.08
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.234.283.76 115 1.93
6. UNIKONSALT DOO BEOGRAD (17162128) 15.088.535.35 176 1.44
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.622.050.04 100 1.30
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 5.681.189.40 50 0.54
9. INTERCITY BROKER AD (17421506) 4.163.285.52 64 0.40
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.923.300.15 49 0.18


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.560.029.07 23 45.54
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.009.305.84 8 24.15
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.912.449.47 2 23.57
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.011.617.73 7 6.09
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 78.865.87 36 0.48
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 23.749.48 7 0.14
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.653.86 3 0.03
8. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 836.13 1 0.01
9. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 767.11 2 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 9.455.942.15 5 56.96
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.031.638.33 16 24.28
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.009.001.87 2 12.10
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.003.578.56 2 6.04
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 47.075.87 11 0.28
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 22.559.76 15 0.14
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.080.89 15 0.05
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.311.71 6 0.03
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 4.499.68 2 0.03
10. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 4.722.70 3 0.03
11. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.255.58 3 0.03


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 366.069.74 4 45.94
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 299.132.18 3 37.54
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 123.034.08 37 15.44
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.661.17 3 0.96
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 916.08 3 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 573.465.04 4 71.97
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 123.034.08 37 15.44
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 91.736.88 3 11.51
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.661.17 3 0.96
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 916.08 3 0.11


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 14.980.564.138.20 23 35.74
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.941.821.819.18 11 14.18
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.997.146.900.00 5 9.54
4. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 3.269.797.500.00 2 7.80
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 2.787.602.400.00 5 6.65
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.634.525.291.01 10 6.29
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 1.831.708.200.00 5 4.37
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.113.451.665.00 3 2.66
9. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 1.088.544.800.00 2 2.60
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 878.299.200.00 3 2.10

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 41.909.626.980.19 90 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 113.550.000.000.00 5 24.74
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 66.077.540.000.00 5 14.40
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.785.140.000.00 4 9.54
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 43.200.000.000.00 5 9.41
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 42.137.320.000.00 5 9.18
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 40.000.000.000.00 5 8.72
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 21.000.000.000.00 5 4.58
8. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 16.500.000.000.00 5 3.60
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 11.000.000.000.00 5 2.40
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 9.900.000.000.00 4 2.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 458.950.000.000.00 85 100.00