Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za 2015. godinu

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 6.264.665.428.00 1445 36.55
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.494.985.857.00 51695 14.56
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.949.645.477.00 384 11.38
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.386.277.317.00 3224 8.09
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.017.001.217.00 12798 5.93
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 948.625.379.00 4249 5.54
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 859.458.818.00 8432 5.01
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 622.108.282.00 2390 3.63
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 598.314.443.00 24123 3.49
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 195.452.749.00 10925 1.14

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 5.778.433.857.00 152 33.72
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.919.362.763.00 9121 17.03
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.456.690.784.00 1329 14.33
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 979.176.226.00 8907 5.71
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 833.599.335.00 7450 4.86
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 830.644.312.00 970 4.85
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 642.433.639.00 1785 3.75
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 638.659.627.00 1234 3.73
9. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 426.729.012.00 865 2.49
10. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 307.444.384.00 106388 1.79


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 8.870.252.204.00 2671 81.49
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.778.628.309.33 3728 16.34
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 65.885.256.00 35 0.61
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 31.925.064.00 149 0.29
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 25.688.045.00 107 0.24
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 25.586.458.36 207 0.24
7. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 24.757.335.54 65 0.23
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 21.567.563.00 95 0.20
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 14.896.900.00 119 0.14
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 11.475.580.00 110 0.11

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.944.412.050.57 217 36.24
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.014.922.187.52 17 9.32
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.003.049.487.39 2001 9.21
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 964.580.582.16 237 8.86
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 890.159.209.46 46 8.18
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 743.744.683.84 774 6.83
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 668.412.189.89 972 6.14
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 456.851.194.53 1189 4.20
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 268.410.635.63 11 2.47
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 168.175.002.95 173 1.54


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.358.555.044.26 1139 58.39
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 2.062.544.149.51 198 14.41
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.239.194.905.35 239 8.66
4. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 915.235.931.58 703 6.39
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 366.713.745.87 1490 2.56
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 347.818.430.18 607 2.43
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 321.061.048.19 413 2.24
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 216.319.414.08 278 1.51
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 148.864.318.24 387 1.04
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 103.728.636.86 783 0.72

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.005.306.083.47 23 62.90
2. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.277.622.239.19 32 8.92
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.272.495.080.91 156 8.89
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 808.563.919.93 1024 5.65
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 351.506.187.56 683 2.46
6. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 254.387.408.02 11 1.78
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 161.219.538.50 1146 1.13
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 160.455.807.10 359 1.12
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 144.355.507.58 41 1.01
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 117.690.561.86 57 0.82


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.033.357.58 125 49.20
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 13.209.986.74 16 43.23
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.471.429.87 171 4.82
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 268.076.98 99 0.88
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 258.955.41 166 0.85
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 100.558.76 41 0.33
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 71.450.47 32 0.23
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 55.731.60 27 0.18
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 31.032.85 3 0.10
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 24.326.63 26 0.08

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 19.263.474.80 25 63.05
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.109.214.68 20 26.54
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 852.395.38 20 2.79
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 648.607.00 2 2.12
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 364.113.98 131 1.19
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 333.423.39 167 1.09
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 196.646.10 136 0.64
8. ENERGO BROKER A.D. U LIKVIDAC (17078933) 182.129.58 1 0.60
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 178.712.07 6 0.58
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 113.769.94 73 0.37


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 19.219.278.69 32 29.39
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 11.927.402.88 5 18.24
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 11.415.801.04 3 17.46
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.486.612.32 12 12.98
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.809.956.31 6 10.41
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 3.984.862.93 16 6.09
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.000.340.20 1 4.59
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 494.348.86 142 0.76
9. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 46.314.76 37 0.07
10. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.561.84 2 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 20.890.666.07 34 31.95
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.835.772.82 4 24.22
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.071.529.14 13 15.40
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 7.116.970.34 3 10.88
5. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 6.172.956.96 5 9.44
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 4.756.359.04 16 7.27
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 494.348.86 142 0.76
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 46.314.76 37 0.07
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.561.84 2 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 152.374.275.974.95 110 42.09
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 49.727.464.207.18 107 13.74
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 26.917.223.243.99 35 7.43
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 24.536.415.879.50 17 6.78
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 18.312.803.124.13 59 5.06
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 16.381.125.188.80 19 4.52
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.500.336.056.33 24 4.28
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 8.115.651.321.90 7 2.24
9. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 7.512.618.772.20 15 2.08
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.256.069.275.80 39 1.73

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 362.045.766.669.30 539 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 370.411.040.000.00 30 24.62
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 274.629.420.000.00 30 18.25
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 137.174.360.000.00 25 9.12
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 124.891.420.000.00 26 8.30
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 87.273.140.000.00 20 5.80
6. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 79.900.000.000.00 36 5.31
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 70.392.360.000.00 15 4.68
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 63.601.220.000.00 22 4.23
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 62.865.060.000.00 21 4.18
10. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 53.238.720.000.00 30 3.54

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 1.504.700.000.000.00 424 100.00