Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec januar 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 255.735.178.00 481 29.08
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 195.676.928.00 4391 22.25
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 104.693.595.00 669 11.90
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 92.267.520.00 103 10.49
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 84.547.226.00 670 9.61
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.718.667.00 2520 5.31
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 28.097.180.00 12 3.19
8. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 26.358.324.00 527 3.00
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.342.095.00 1399 2.31
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 10.342.854.00 249 1.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 212.420.537.00 127 24.15
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 161.561.794.00 855 18.37
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 156.096.294.00 598 17.75
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 72.973.696.00 499 8.30
5. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 47.400.522.00 17 5.39
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 46.110.372.00 87 5.24
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 42.428.387.00 174 4.82
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 32.615.264.00 9172 3.71
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 18.255.528.00 79 2.08
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 16.830.760.00 6 1.91


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 51.846.124.00 670 84.17
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 7.804.800.00 6 12.67
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 1.380.018.36 7 2.24
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 567.464.00 16 0.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 23.347.364.63 225 37.90
2. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.044.000.00 147 16.31
3. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 6.255.816.00 83 10.16
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.076.174.04 81 9.86
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.997.364.63 49 6.49
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.230.064.00 35 5.24
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.038.876.83 20 4.93
8. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 1.344.328.23 2 2.18
9. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 954.000.00 8 1.55
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 726.000.00 7 1.18


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 862.241.825.25 511 62.38
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 293.735.359.00 170 21.25
3. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 164.798.746.32 107 11.92
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 53.128.313.70 3 3.84
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 5.705.171.48 5 0.41
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 1.224.000.00 3 0.09
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 906.473.59 3 0.07
8. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 566.892.00 693 0.04
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 11.502.00 1 0.00

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 523.065.402.54 401 37.84
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 237.605.885.75 156 17.19
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 118.186.905.15 11 8.55
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 90.411.241.27 57 6.54
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 89.179.954.35 50 6.45
6. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 70.045.905.65 25 5.07
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 55.954.365.00 1 4.05
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 46.223.792.68 3 3.34
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 37.653.813.15 5 2.72
10. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 35.602.946.55 31 2.58


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 50.868.30 20 24.07
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 47.134.96 15 22.30
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 30.801.00 2 14.57
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 24.117.83 7 11.41
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 20.561.18 20 9.73
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.553.62 2 7.36
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 9.941.48 14 4.70
8. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 9.548.66 6 4.52
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 1.604.54 2 0.76
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 622.84 2 0.29

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 41.550.15 19 19.66
2. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 31.161.49 5 14.74
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 29.403.80 9 13.91
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 23.617.14 26 11.17
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 19.495.41 9 9.22
6. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.847.20 3 7.50
7. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 11.432.00 1 5.41
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 10.008.58 4 4.74
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 8.982.01 2 4.25
10. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.710.35 1 4.12


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 4.501.341.78 2 47.29
2. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.000.340.20 1 31.52
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.499.917.51 1 15.76
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 465.745.50 1 4.89
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 49.527.88 14 0.52
6. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.487.33 1 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.966.070.20 2 52.17
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 4.500.257.71 2 47.27
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 49.527.88 14 0.52
4. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.487.33 1 0.03
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.017.08 1 0.01


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 6.257.306.126.00 7 39.30
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.422.994.300.00 3 27.78
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.237.744.200.00 4 14.06
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.961.245.130.56 5 12.32
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 390.958.400.00 1 2.46
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 368.306.800.00 1 2.31
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 252.470.801.52 5 1.59
8. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 30.006.057.20 1 0.19

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 15.921.031.815.28 27 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 17.800.000.000.00 2 33.68
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.650.000.000.00 2 20.15
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 6.300.000.000.00 2 11.92
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.300.000.000.00 2 6.24
5. YETTEL BANK A.D. (17138669) 2.700.000.000.00 4 5.11
6. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 2.600.000.000.00 4 4.92
7. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.100.000.000.00 2 3.97
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 2.000.000.000.00 2 3.78
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 1.850.000.000.00 3 3.50
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.200.000.000.00 1 2.27

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 52.850.000.000.00 29 100.00