Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec oktobar 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 361.275.526.00 90 52.70
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 105.423.783.00 3901 15.38
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 34.570.203.00 216 5.04
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 30.237.446.00 149 4.41
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 29.028.673.00 806 4.23
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 27.366.754.00 905 3.99
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 25.310.615.00 33 3.69
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 24.682.110.00 430 3.60
9. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 12.570.260.00 1378 1.83
10. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 10.597.806.00 19 1.55

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 297.225.307.00 134 43.36
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 81.084.309.00 167 11.83
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 77.290.568.00 655 11.28
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 49.172.149.00 509 7.17
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 45.888.556.00 63 6.69
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 39.839.190.00 58 5.81
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 32.680.284.00 573 4.77
8. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 16.029.362.00 6031 2.34
9. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 7.645.232.00 3 1.12
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 7.346.068.00 83 1.07
11. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 7.342.396.00 27 1.07


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 35.057.830.00 17 57.28
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 20.549.613.00 79 33.58
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.696.000.00 33 7.67
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 899.600.00 18 1.47

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 26.760.000.00 1 43.72
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.137.658.00 20 13.30
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 7.027.043.00 12 11.48
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.223.911.00 45 10.17
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.400.688.00 14 3.92
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.214.137.00 19 3.62
7. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.802.049.00 5 2.94
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.352.321.00 3 2.21
9. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 1.211.790.00 2 1.98
10. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 1.144.000.00 5 1.87


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 544.002.034.68 30 74.30
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 78.205.604.00 116 10.68
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 43.135.642.72 82 5.89
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 21.746.400.00 84 2.97
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.500.000.00 1 2.12
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 9.802.485.00 1 1.34
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 6.166.846.60 89 0.84
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.142.600.52 3 0.57
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 3.741.306.27 184 0.51
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.845.400.78 2 0.25
11. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 1.795.891.86 16 0.25

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 575.456.707.56 6 78.60
2. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 47.519.922.87 184 6.49
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 26.261.135.20 106 3.59
4. BDD SINTEZA INVEST GR-U PR.LIK (17456164) 23.569.023.60 82 3.22
5. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 15.906.377.40 2 2.17
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 9.802.485.00 1 1.34
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 7.993.958.94 19 1.09
8. FIMAKS RAČUNOVODSTVO A.D. BEOG (17341189) 6.749.170.00 2 0.92
9. CAPITALONE A.D. BEOGRAD (20293560) 5.127.229.00 5 0.70
10. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.200.333.86 58 0.44


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 882.858.00 4 92.48
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 32.430.56 28 3.40
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.793.26 10 2.39
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 13.476.90 6 1.41
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.042.49 2 0.32

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 684.870.02 5 71.74
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 206.796.18 3 21.66
3. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 13.867.11 13 1.45
4. EUROBANK A.D. (17171178) 13.045.91 9 1.37
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 9.354.85 4 0.98
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 9.002.62 5 0.94
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 8.594.39 6 0.90
8. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 7.733.91 3 0.81
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 1.336.22 2 0.14


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 388.840.00 1 37.74
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 300.935.10 1 29.21
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 300.842.40 1 29.20
4. EUROBANK A.D. (17171178) 32.515.44 9 3.16
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 7.086.23 1 0.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 388.840.00 1 37.74
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 300.935.10 1 29.21
3. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 300.842.40 1 29.20
4. EUROBANK A.D. (17171178) 32.515.44 9 3.16
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 7.086.23 1 0.69


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 11.706.931.700.00 8 26.50
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 8.298.010.182.80 3 18.78
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.536.401.264.98 13 10.27
4. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 4.281.892.894.94 5 9.69
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 4.266.446.800.96 18 9.66
6. EUROBANK A.D. (17171178) 3.058.614.000.00 1 6.92
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 2.300.082.169.00 3 5.21
8. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.466.165.000.00 3 3.32
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.077.079.315.80 4 2.44
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 754.664.632.18 2 1.71

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 44.175.794.483.16 75 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 64.465.040.000.00 4 32.23
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 51.000.000.000.00 4 25.50
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 21.500.000.000.00 4 10.75
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.306.910.000.00 4 7.65
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 12.800.000.000.00 3 6.40
6. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 10.800.000.000.00 4 5.40
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.942.360.000.00 2 4.97
8. EUROBANK A.D. (17171178) 5.514.140.000.00 2 2.76
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.145.030.000.00 3 1.57
10. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 1.833.840.000.00 2 0.92

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 200.000.000.000.00 38 100.00