Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.970.609.901.00 246 77.25
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 115.172.808.00 2413 4.52
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 90.439.862.00 642 3.55
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 87.580.344.00 60 3.43
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 70.692.620.00 11 2.77
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 55.522.080.00 53 2.18
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.926.569.00 49 1.25
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.203.353.00 795 0.95
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.600.018.00 706 0.85
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 21.008.977.00 4 0.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.039.088.789.00 40 79.94
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 124.675.657.00 50 4.89
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 98.812.855.00 541 3.87
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 92.429.027.00 69 3.62
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.727.758.00 523 1.13
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 26.279.582.00 57 1.03
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 22.342.997.00 144 0.88
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.713.838.00 467 0.81
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.484.374.00 118 0.80
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.072.360.00 3 0.71


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.940.900.00 16 88.05
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 806.000.00 3 11.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.156.600.00 2 76.43
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 879.100.00 5 13.03
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 443.900.00 6 6.58
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 101.200.00 1 1.50
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 87.400.00 2 1.30
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 62.100.00 1 0.92
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.000.00 1 0.18
8. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 4.600.00 1 0.07


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 742.081.907.84 7 88.02
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 70.146.232.52 553 8.32
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 22.283.862.72 2 2.64
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.471.156.27 3 0.53
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.747.126.00 3 0.21
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 928.458.53 1 0.11
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 849.116.25 1 0.10
8. EXPOBANK A.D. BEOGRAD (07534183) 319.510.80 1 0.04
9. EUROBANK A.D. (17171178) 183.600.00 2 0.02
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.690.44 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 743.010.366.37 8 88.13
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 39.756.648.24 333 4.72
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 22.283.862.72 2 2.64
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.115.045.38 45 1.20
5. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 9.591.583.04 73 1.14
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.258.428.74 52 0.74
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.651.590.12 21 0.55
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.961.116.86 8 0.35
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.203.801.92 7 0.14
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 814.818.40 5 0.10


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.113.685.16 3 90.59
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 612.897.59 12 9.08
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.359.68 12 0.15
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.303.23 2 0.14
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.335.26 3 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.723.601.15 3 55.18
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.985.600.00 1 44.24
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 27.912.88 9 0.41
4. EUROBANK A.D. (17171178) 4.324.70 3 0.06
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.894.53 6 0.04
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.282.27 6 0.03
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.264.01 1 0.02
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 701.38 3 0.01


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 960.490.98 1 42.18
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 959.979.37 1 42.15
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 342.360.00 2 15.03
4. EUROBANK A.D. (17171178) 14.445.39 5 0.63

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.009.629.37 2 44.33
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 960.490.98 1 42.18
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 292.710.00 1 12.85
4. EUROBANK A.D. (17171178) 14.445.39 5 0.63


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.878.665.000.00 1 22.89
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.940.306.569.95 4 15.43
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.919.110.000.00 1 15.26
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.783.083.483.20 1 14.18
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.332.602.207.50 3 10.60
6. EUROBANK A.D. (17171178) 541.277.321.90 1 4.30
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 498.651.946.85 2 3.97
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 496.311.500.00 3 3.95
9. MOBI BANKA AD (17138669) 297.786.900.00 1 2.37
10. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 297.786.900.00 1 2.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.573.419.000.00 22 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.235.520.000.00 3 23.05
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 33.975.800.000.00 4 16.94
3. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 17.573.250.000.00 4 8.76
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.495.190.000.00 3 8.22
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.115.920.000.00 3 7.54
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.000.000.000.00 3 7.48
7. CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA (08277931) 11.750.000.000.00 4 5.86
8. EUROBANK A.D. (17171178) 11.631.350.000.00 3 5.80
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 11.105.770.000.00 3 5.54
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 5.401.850.000.00 4 2.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 200.600.000.000.00 50 100.00