Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec novembar 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.970.609.901.00 246 77.25
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 115.172.808.00 2413 4.52
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 90.439.862.00 642 3.55
4. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 87.580.344.00 60 3.43
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 70.692.620.00 11 2.77
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 55.522.080.00 53 2.18
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.926.569.00 49 1.25
8. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 24.203.353.00 795 0.95
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 21.600.018.00 706 0.85
10. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 21.008.977.00 4 0.82

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 2.039.088.789.00 40 79.94
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 124.675.657.00 50 4.89
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 98.812.855.00 541 3.87
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 92.429.027.00 69 3.62
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 28.727.758.00 523 1.13
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 26.279.582.00 57 1.03
7. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 22.342.997.00 144 0.88
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 20.713.838.00 467 0.81
9. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 20.484.374.00 118 0.80
10. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 18.072.360.00 3 0.71


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.940.900.00 16 88.05
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 806.000.00 3 11.95

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 5.156.600.00 2 76.43
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 879.100.00 5 13.03
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 443.900.00 6 6.58
4. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 101.200.00 1 1.50
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 87.400.00 2 1.30
6. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 62.100.00 1 0.92
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 12.000.00 1 0.18
8. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 4.600.00 1 0.07


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 742.081.907.84 7 88.02
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 70.146.232.52 553 8.32
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 22.283.862.72 2 2.64
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 4.471.156.27 3 0.53
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.747.126.00 3 0.21
6. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 928.458.53 1 0.11
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 849.116.25 1 0.10
8. ADRIATIC BANK A.D. BEOGRAD (07534183) 319.510.80 1 0.04
9. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 183.600.00 2 0.02
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 58.690.44 1 0.01

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 743.010.366.37 8 88.13
2. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 39.756.648.24 333 4.72
3. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 22.283.862.72 2 2.64
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.115.045.38 45 1.20
5. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 9.591.583.04 73 1.14
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 6.258.428.74 52 0.74
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 4.651.590.12 21 0.55
8. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.961.116.86 8 0.35
9. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.203.801.92 7 0.14
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 814.818.40 5 0.10


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 6.113.685.16 3 90.59
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 612.897.59 12 9.08
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 10.359.68 12 0.15
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 9.303.23 2 0.14
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.335.26 3 0.03

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 3.723.601.15 3 55.18
2. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.985.600.00 1 44.24
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 27.912.88 9 0.41
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 4.324.70 3 0.06
5. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 2.894.53 6 0.04
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 2.282.27 6 0.03
7. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 1.264.01 1 0.02
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 701.38 3 0.01


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 960.490.98 1 42.18
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 959.979.37 1 42.15
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 342.360.00 2 15.03
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 14.445.39 5 0.63

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.009.629.37 2 44.33
2. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 960.490.98 1 42.18
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 292.710.00 1 12.85
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 14.445.39 5 0.63


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.878.665.000.00 1 22.89
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.940.306.569.95 4 15.43
3. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.919.110.000.00 1 15.26
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.783.083.483.20 1 14.18
5. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.332.602.207.50 3 10.60
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 541.277.321.90 1 4.30
7. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 498.651.946.85 2 3.97
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 496.311.500.00 3 3.95
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 297.786.900.00 1 2.37
10. YETTEL BANK A.D. (17138669) 297.786.900.00 1 2.37

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.573.419.000.00 22 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 46.235.520.000.00 3 23.05
2. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 33.975.800.000.00 4 16.94
3. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 17.573.250.000.00 4 8.76
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 16.495.190.000.00 3 8.22
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 15.115.920.000.00 3 7.54
6. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 15.000.000.000.00 3 7.48
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 11.750.000.000.00 4 5.86
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 11.631.350.000.00 3 5.80
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 11.105.770.000.00 3 5.54
10. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 5.401.850.000.00 4 2.69

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 200.600.000.000.00 50 100.00