Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec decembar 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 205.212.087.00 120 24.64
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 169.126.205.00 3310 20.30
3. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 130.283.136.00 137 15.64
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 68.400.278.00 1101 8.21
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 66.979.568.00 32 8.04
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 45.768.413.00 2440 5.49
7. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 25.643.090.00 43 3.08
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 24.745.798.00 514 2.97
9. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 24.692.915.00 26 2.96
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.922.901.00 570 2.63

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 215.288.799.00 124 25.85
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 102.149.612.00 868 12.26
3. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 95.390.019.00 636 11.45
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 89.203.056.00 163 10.71
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 52.881.222.00 50 6.35
6. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 50.363.519.00 241 6.05
7. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 43.922.411.00 641 5.27
8. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 35.406.337.00 107 4.25
9. PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD (17174088) 21.322.672.00 11 2.56
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 19.971.370.00 36 2.40


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 160.857.801.23 140 89.35
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 8.770.464.00 105 4.87
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 5.449.280.00 40 3.03
4. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.524.220.00 34 1.96
5. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.428.840.00 55 0.79

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 85.869.275.12 84 47.70
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 27.222.938.78 79 15.12
3. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 19.609.096.73 6 10.89
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 19.533.071.37 73 10.85
5. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 5.615.400.00 1 3.12
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 4.208.530.00 53 2.34
7. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.399.940.00 7 1.33
8. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 2.235.652.65 1 1.24
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.997.601.56 3 1.11
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 1.975.800.00 6 1.10


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 276.193.018.00 33 68.44
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 42.623.750.88 61 10.56
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 22.911.139.40 142 5.68
4. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 20.040.163.52 188 4.97
5. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 10.857.175.86 41 2.69
6. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 9.095.797.15 43 2.25
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 8.805.176.00 1 2.18
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 4.608.300.00 199 1.14
9. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 3.061.867.04 2 0.76
10. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 2.613.888.00 818 0.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 252.999.936.00 1 62.69
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 46.500.990.41 219 11.52
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.622.340.60 4 5.11
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 17.322.252.22 68 4.29
5. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 16.769.060.76 168 4.16
6. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 12.451.543.04 4 3.09
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.197.131.54 66 2.77
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 6.985.636.26 65 1.73
9. ILIRIKA INVESTMENTS A.D (17381369) 6.512.394.00 73 1.61
10. EURO FINEKS BROKER AD (17319868) 2.541.770.00 785 0.63


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 202.115.06 4 69.39
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 39.376.28 12 13.52
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 34.658.56 6 11.90
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 14.521.66 9 4.99
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 598.38 7 0.21

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 210.304.62 2 72.20
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 26.515.78 10 9.10
3. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 14.917.37 2 5.12
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 11.204.32 1 3.85
5. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 10.833.97 1 3.72
6. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 9.542.86 13 3.28
7. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.305.91 4 1.82
8. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.935.70 1 0.66
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 402.94 2 0.14
10. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 306.47 2 0.11


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 4.420.781.60 1 33.77
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.393.969.00 3 25.93
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.849.997.57 2 21.77
4. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 2.228.573.17 7 17.02
5. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 191.354.61 2 1.46
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.786.66 3 0.04

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 6.269.487.44 11 47.89
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.420.781.60 1 33.77
3. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 2.203.052.30 1 16.83
4. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 160.062.50 1 1.22
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 31.292.11 1 0.24
6. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 5.786.66 3 0.04


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.978.744.258.00 4 13.58
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 2.902.945.000.00 2 13.23
3. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.679.221.250.00 1 7.65
4. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.602.560.805.30 4 7.31
5. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 1.587.689.298.55 2 7.24
6. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.563.342.486.40 6 7.13
7. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 1.560.566.900.00 3 7.11
8. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 1.180.859.443.44 4 5.38
9. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.128.931.586.55 5 5.15
10. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.019.538.000.00 1 4.65

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 21.936.525.275.04 46 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 50.944.060.000.00 4 25.82
2. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 21.750.000.000.00 5 11.02
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 20.857.810.000.00 3 10.57
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 16.314.690.000.00 4 8.27
5. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 16.143.190.000.00 5 8.18
6. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 15.300.000.000.00 5 7.75
7. RBA BANKA A.D. NOVI SAD (08277931) 13.000.000.000.00 5 6.59
8. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 10.000.000.000.00 2 5.07
9. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 8.000.000.000.00 3 4.05
10. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.862.940.000.00 5 2.97

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 197.300.000.000.00 61 100.00