Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 165.376.884.00 212 20.57
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 131.376.221.00 4556 16.34
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 97.751.256.00 2036 12.16
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 89.333.873.00 101 11.11
5. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 63.866.748.00 312 7.94
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 59.727.861.00 1427 7.43
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 44.580.669.00 305 5.54
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.657.736.00 1929 4.43
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 34.331.585.00 175 4.27
10. NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD (07792247) 25.340.573.00 3435 3.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 280.094.395.00 123 34.83
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 134.030.304.00 946 16.67
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 109.891.128.00 630 13.67
4. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 68.448.396.00 464 8.51
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 63.156.429.00 116 7.85
6. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 36.114.401.00 13648 4.49
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 25.489.656.00 95 3.17
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 23.524.291.00 90 2.93
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 17.541.059.00 95 2.18
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 13.769.015.00 205 1.71


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 136.153.689.00 42 94.32
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.825.000.00 8 4.73
3. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 595.056.00 1 0.41
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 498.800.00 12 0.35
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 282.000.00 9 0.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 70.847.847.00 10 49.08
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 54.052.068.00 1 37.44
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.659.458.00 1 3.92
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.734.073.00 4 2.59
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.617.280.00 18 1.81
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.581.610.00 17 1.79
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.473.168.00 8 1.02
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.000.091.00 3 0.69
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 987.000.00 1 0.68
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 987.000.00 1 0.68


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 43.089.765.00 2 63.47
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.577.848.02 11 20.00
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.091.851.76 146 4.55
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.546.821.53 6 3.75
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.547.475.34 6 3.75
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.520.782.50 1 2.24
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 834.021.96 3 1.23
8. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 309.569.00 3 0.46
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 177.810.36 2 0.26
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 102.000.00 1 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 43.089.765.00 2 63.47
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.917.024.03 10 16.08
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.276.398.28 4 4.83
4. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 2.851.244.83 142 4.20
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.543.580.00 1 3.75
6. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.813.816.69 8 2.67
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.550.182.10 2 2.28
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.011.776.96 4 1.49
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 349.742.25 1 0.52
10. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 193.500.00 2 0.29


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.619.50 13 24.28
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 53.898.08 21 23.52
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.102.30 9 20.99
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.209.92 22 10.57
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 23.072.65 6 10.07
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.389.16 8 4.97
7. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 3.765.45 6 1.64
8. ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI (17177354) 3.224.68 3 1.41
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.178.05 6 1.39
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 2.654.95 1 1.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 131.380.60 8 57.34
2. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 30.476.92 11 13.30
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.954.83 25 12.64
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 15.771.50 24 6.88
5. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.838.52 7 2.55
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.729.80 6 2.50
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.840.80 3 1.68
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.880.41 3 1.26
9. OTP BANKA SRBIJA (08603537) 2.216.61 1 0.97
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.095.30 4 0.48


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.506.790.00 3 44.21
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.499.999.96 1 44.01
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 327.979.74 3 9.62
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 71.195.02 25 2.09
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.145.42 6 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.504.891.26 1 44.16
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.499.999.96 1 44.01
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 329.878.48 5 9.68
4. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 71.195.02 25 2.09
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.145.42 6 0.06


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 27.831.277.650.00 20 61.29
2. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.480.031.826.54 13 12.07
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.393.675.251.00 6 9.68
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.003.085.507.50 2 4.41
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.011.965.968.50 6 2.23
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.000.000.000.00 1 2.20
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 835.324.750.00 1 1.84
8. EUROBANK DIREKTNA A.D. (17171178) 750.000.000.00 1 1.65
9. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 700.000.000.00 2 1.54
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 536.610.000.00 3 1.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 45.407.882.858.54 60 100.00


REPO trgovanje finansijskim instrumentima saldirano u dinarima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NLB KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.000.000.000.00 1 41.10
2. BPŠ BANKA A.D. BEOGRAD (07004893) 2.000.000.000.00 1 27.40
3. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 900.000.000.00 3 12.33
4. YETTEL BANK A.D. (17138669) 650.000.000.00 1 8.90
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 300.000.000.00 1 4.11
6. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 300.000.000.00 1 4.11
7. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 150.000.000.00 1 2.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 7.300.000.000.00 9 100.00