Učešće članova CR HoV-a u saldiranju za mesec februar 2015. godine

Trgovanje akcijama na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 165.376.884.00 212 20.57
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 131.376.221.00 4556 16.34
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 97.751.256.00 2036 12.16
4. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 89.333.873.00 101 11.11
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 63.866.748.00 312 7.94
6. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 59.727.861.00 1427 7.43
7. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 44.580.669.00 305 5.54
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 35.657.736.00 1929 4.43
9. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 34.331.585.00 175 4.27
10. SBERBANK SRBIJA A.D. (07792247) 25.340.573.00 3435 3.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 280.094.395.00 123 34.83
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 134.030.304.00 946 16.67
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 109.891.128.00 630 13.67
4. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 68.448.396.00 464 8.51
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 63.156.429.00 116 7.85
6. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 36.114.401.00 13648 4.49
7. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 25.489.656.00 95 3.17
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 23.524.291.00 90 2.93
9. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 17.541.059.00 95 2.18
10. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 13.769.015.00 205 1.71


Preuzimanje akcija i sticanje sopstvenih akcija
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 136.153.689.00 42 94.32
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 6.825.000.00 8 4.73
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 595.056.00 1 0.41
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 498.800.00 12 0.35
5. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 282.000.00 9 0.20

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 70.847.847.00 10 49.08
2. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 54.052.068.00 1 37.44
3. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 5.659.458.00 1 3.92
4. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 3.734.073.00 4 2.59
5. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.617.280.00 18 1.81
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 2.581.610.00 17 1.79
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.473.168.00 8 1.02
8. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 1.000.091.00 3 0.69
9. NLB BANKA AD BEOGRAD (08250499) 987.000.00 1 0.68
10. DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD (17170724) 987.000.00 1 0.68


Promet akcijama na OTC tržištu (osim preuzimanja akcija)
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 43.089.765.00 2 63.47
2. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 13.577.848.02 11 20.00
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 3.091.851.76 146 4.55
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 2.546.821.53 6 3.75
5. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 2.547.475.34 6 3.75
6. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 1.520.782.50 1 2.24
7. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 834.021.96 3 1.23
8. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 309.569.00 3 0.46
9. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 177.810.36 2 0.26
10. EUROBANK A.D. (17171178) 102.000.00 1 0.15

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD (17335677) 43.089.765.00 2 63.47
2. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 10.917.024.03 10 16.08
3. MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD (20319780) 3.276.398.28 4 4.83
4. ŠUMADIJA BROKER AD (17312502) 2.851.244.83 142 4.20
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.543.580.00 1 3.75
6. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 1.813.816.69 8 2.67
7. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 1.550.182.10 2 2.28
8. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.011.776.96 4 1.49
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 349.742.25 1 0.52
10. EUROBANK A.D. (17171178) 193.500.00 2 0.29


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na regulisanom tržištu/MTP
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 55.619.50 13 24.28
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 53.898.08 21 23.52
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 48.102.30 9 20.99
4. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 24.209.92 22 10.57
5. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 23.072.65 6 10.07
6. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 11.389.16 8 4.97
7. EUROBANK A.D. (17171178) 3.765.45 6 1.64
8. ZOPINVEST AD (17177354) 3.224.68 3 1.41
9. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 3.178.05 6 1.39
10. FINDOMESTIC BANKA AD BEOGRAD (17076841) 2.654.95 1 1.16

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 131.380.60 8 57.34
2. EUROBANK A.D. (17171178) 30.476.92 11 13.30
3. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08074313) 28.954.83 25 12.64
4. JUBANKA AD BEOGRAD (07736681) 15.771.50 24 6.88
5. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.838.52 7 2.55
6. HALKBANK A.D. BEOGRAD (07601093) 5.729.80 6 2.50
7. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 3.840.80 3 1.68
8. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 2.880.41 3 1.26
9. VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD (08603537) 2.216.61 1 0.97
10. TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD (17326015) 1.095.30 4 0.48


Trgovanje obveznicama devizne štednje građana na OTC tržištu
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.506.790.00 3 44.21
2. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 1.499.999.96 1 44.01
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 327.979.74 3 9.62
4. EUROBANK A.D. (17171178) 71.195.02 25 2.09
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.145.42 6 0.06

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. ADDIKO BANK AD BEOGRAD (07726716) 1.504.891.26 1 44.16
2. MEDIOLANUM INVEST AD (17163531) 1.499.999.96 1 44.01
3. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 329.878.48 5 9.68
4. EUROBANK A.D. (17171178) 71.195.02 25 2.09
5. DIREKTNA BANKA AD (07654812) 2.145.42 6 0.06


Primarno trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima Republike Srbije
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. (17324918) 27.831.277.650.00 20 61.29
2. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 5.480.031.826.54 13 12.07
3. RAIFFEISEN BANKA AD (17335600) 4.393.675.251.00 6 9.68
4. BANCA INTESA AD BEOGRAD (07759231) 2.003.085.507.50 2 4.41
5. OTP BANKA SRBIJA (07552335) 1.011.965.968.50 6 2.23
6. AIK BANKA A.D. BEOGRAD (06876366) 1.000.000.000.00 1 2.20
7. BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD (08614938) 835.324.750.00 1 1.84
8. EUROBANK A.D. (17171178) 750.000.000.00 1 1.65
9. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 700.000.000.00 2 1.54
10. ERSTE BANK AD NOVI SAD (08063818) 536.610.000.00 3 1.18

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. REPUBLIKA SRBIJA (07020171) 45.407.882.858.54 60 100.00


REPO trgovanje dinarskim finansijskim instrumentima
Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. KOMERCIJALNA BANKA AD (07737068) 3.000.000.000.00 1 41.10
2. POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD (07004893) 2.000.000.000.00 1 27.40
3. MTS BANKA A.D. BEOGRAD (09081488) 900.000.000.00 3 12.33
4. MOBI BANKA AD (17138669) 650.000.000.00 1 8.90
5. ALTA BANKA AD BEOGRAD (07074433) 300.000.000.00 1 4.11
6. API BANK A.D. BEOGRAD (20439866) 300.000.000.00 1 4.11
7. SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (07092288) 150.000.000.00 1 2.05

Rbr član CR HoV vrednost prometa br. transakcija procenat
1. NARODNA BANKA SRBIJE (07007965) 7.300.000.000.00 9 100.00